Technisch medewerker (m/v) voor het Vakantiecentrum te Lombardsijde van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

 • Je voert kleine onderhoudswerken en herstellingen (sanitair, verwarmingstoestellen, meubilair, schilderwerken, elektriciteit, metselwerken) uit in het vakantiecentrum, zowel binnen als buiten.
 • Je detecteert en meldt ernstige problemen aan de centrumverantwoordelijke.
 • Je onderhoudt de terreinen en plantsoenen van het vakantiedomein (groenonderhoud).
 • Je controleert en staat in voor het onderhoud van de machines en de technische installaties.
 • Je onderhoudt en beheert het materieel en het materiaal.
 • Je verhuist materieel en zorgt voor de schoonmaak van de infrastructuur.
 • Je leeft de normen inzake veiligheid, preventie en hygiëne na.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als technisch medewerker (niveau D) met de bijhorende weddeschaal NDT1.

Loon

Minimum aanvangswedde: 21.340,25 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • uitgebreid opleidingsaanbod en ontwikkelings- en loopbaanperspectieven
 • 26 dagen verlof op te nemen rekening houdend met de noodwendigheden van de dienst
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • gratis hospitalisatieverzekering en voordelige formule voor gezinsleden
 • gratis medische zorgen en tussenkomst in medicijnen via het systeem aangenomen geneesheren Defensie
 • maaltijdcheques van 4 EUR per gepresteerde dag
 • een GSM voor dienstgebruik
 • rechthebbende van de diensten aangeboden door de CDSCA (o.a. kinderopvang, vakantiecentra in België, korting op reizen georganiseerd door touroperator)
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • de mogelijkheid bestaat om vorige diensten verricht in de privé-sector of als zelfstandige in aanmerking te laten komen voor je geldelijke anciënniteit op voorwaarde dat deze erkend worden als bijzonder nuttige beroepservaring voor de uitoefening van de functie
 • sociale voordelen aangeboden door de interne sociale dienst

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.