Technisch controleur werven (m/v) voor Brussel Mobiliteit

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

 • je gaat na of de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg en de bijhorende besluiten worden toegepast
 • je controleert of de werven in orde zijn met de vergunningen en het legplan, omleidingsplan, het verkeersplan en inrichtingsplan
 • je voert opdrachten op het terrein uit en je analyseert dossiers vanuit technisch en mobiliteitsoogpunt, daarbij verstrek je adviezen, leg je voorwaarden op, en zorg je voor de gegevensinvoer
 • je zorgt dat de verslagen van werfbezoeken worden ingevoerd in de databank en worden geüpdatet
 • je houdt een maandelijkse controleronde  langs de (al dan niet vergunde) werven, je bezoekt de werken aan gemeentelijke wegen en gebouwen en stelt de bijbehorende verslagen op
 • vanaf je eedaflegging oefen je de functie van officier van de gerechtelijke politie uit met beperkte bevoegdheden in het kader van de ordonnantie betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg (vaststellingen, berekening van boetes, verhoren, …)
 • je neemt klachten over werven in ontvangst en behandelt ze
 • je maakt gekruiste analyses van overlappingen tussen werven onderling, tussen werven en evenementen (markten, rommelmarkten, betogingen, …) en tussen werven en omleidingen.

Uitzonderlijk kan het voorvallen dat je ’s nachts of buiten de gebruikelijke kantooruren werven moet controleren.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als Technisch controleur (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.01.

Loon
Minimum aanvangswedde: 26.483,91 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Relevante ervaring binnen de overheid wordt gevaloriseerd.

Voordelen

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering voor de werknemer en voordelige hospitalisatieverzekering voor gezinsleden
 • tegemoetkoming van 60% in het abonnement voor trein en bus (De Lijn/TEC)
 • MIVB-abonnement
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • beschikken over een gsm, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer  (Rogier, Noordstation, ….)
 • maaltijdcheques aan € 7 per dag
 • buurtcrèche
 • 35 dagen verlof per jaar
 • sportzaal
 • interne mobiliteit is mogelijk
 • glijdende werkuren
 • eindejaarspremie
 • dienstwagen tijdens de uren

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.