Teamverantwoordelijke Onderhoud en Gebouwen (m/v) voor het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA)

 • Fulltime
 • België
 • 3 jaar geleden geplaatst

Selor

 • Je staat in voor het organisatorisch, budgettair en technisch beheer van de gebouwen en dit als hoofd van een team:
  • onderhouds- en herstellingswerken uitvoeren o.a. op het gebied van elektriciteit, HVAC, sanitair, netheid
  • de vergader- en bureelruimtes toewijzen en inrichten volgens de wensen van de gebruikers
  • overleggen met de diensthoofden inzake hun huidige en toekomstige noden
  • de werkplanning opmaken, het werk organiseren van de teamleden, hen motiveren en evalueren
  • de netheid van de gebouwen waarborgen door het werk van de poetsploeg te plannen en te organiseren

 • Je ontwerpt, plant en realiseert kleine verbouwings- en renovatieprojecten en voert verhuis-, herstellings- en installatiewerken uit.

 • Je fungeert als contactpersoon en lokaal coördinator in het kader van grotere verbouwings- en renovatieprojecten onder leiding van de Regie der Gebouwen:
  • noden analyseren en deze bespreken met de directie en interne partners
  • het Instituut vertegenwoordigen in de onderhandelingen met de Regie der Gebouwen
  • projecten opvolgen van nabij en rapporteren aan de directie.

 • Arbeidsvoorwaarden

  Je wordt contractueel aangeworven via een contract van onbepaalde duur als Teamverantwoordelijke Onderhoud en Gebouw (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1 .
  Op termijn is er een mogelijkheid op een statutaire functie.

  Loon

  Minimum aanvangswedde: 27027,55 EUR  EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

  Voordelen

  • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
  • een interessant salaris op het niveau van de verantwoordelijkheid van de functie
  • bij de vaststelling van de geldelijke anciënniteit wordt elke nuttige ervaring (publieke en private sector) verwant met de aangeboden functie gevaloriseerd
  • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
  • aangename werksfeer binnen een wetenschappelijk milieu in een groene omgeving
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • interessante verlofregeling (minstens 26 verlofdagen per jaar) en diverse mogelijkheden om de balans tussen werk en privé-leven op elkaar af te stemmen
  • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
  • 38-urenweek met vlottend uurrooster
  • diverse sociale en culturele voordelen: museumkaart, hospitalisatieverzekering, kortingen via de Fed+ kaart
  • bedrijfsrestaurant, warme maaltijden tegen democratische prijzen
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie.

  Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

  Aanstellingsvoorwaarden

  Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

  • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten
  • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.