Teamcoördinator (m/v) voor de dienst Financiën voor het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Teamcoördinator (m/v) voor de dienst Financiën voor het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

Je krijgt de kans een financiële carrière uit te bouwen in een dynamische operationele overheidsdienst.

In een eerste fase ondersteun je vooral de externe klantenrelaties:

 • Je bent verantwoordelijk voor de debiteurenadministratie en staat in voor de facturatie en opvolging van klantensaldi.
 • Je beheert het prijzen- en klantenbestand en verzekert de correcte weergave van de prijzen in het ERP systeem en op de website van het CODA.
 • Je beheert de klantencontracten in samenwerking met de diensthoofden en operationele directie.
 • Je staat in voor een tijdige en correcte facturatie via het ERP systeem en formuleert aanbevelingen voor verbeteringen: analysen, contracten en ad hoc (via ticketing) aanvragen.
 • Je voert controles uit op de uitwisseling van data tussen de operationele database en het ERP systeem.
 • Je verzekert continu de correcte verwerking van de facturatiegegevens in de boekhouding.
 • Je onderhoudt goede contacten met de klanten, intern en extern, en volgt de klantensaldi op.
 • Je staat in voor de correcte verwerking van de bankafschriften en de clearing van tussentijdse rekeningen.
 • Je ondersteunt en motiveert je medewerkers.

De mogelijkheid bestaat dat je in de toekomst naargelang de noden van de financiële dienst, andere financiële functies kan opnemen. Deze situeren zich op het vlak van budgetering, cost accounting, rapportering, proces design en datawarehouse management.

Teamcoördinator (m/v) voor de dienst Financiën voor het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als niveau A met de bijhorende weddeschaal NA1.

Loon
Minimum aanvangswedde: 35.191,79 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • werken in een groene en aangename omgeving
 • glijdende werkuren in een 38-uren week tussen 07u30 en 18u00
 • mogelijkheid om je overuren te recuperen (max. 12u per maand = anderhalve dag per maand)
 • 26 dagen verlof per jaar
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • financiële tussenkomst van 2,50€ door het CODA voor de lunch besteld bij de bedrijfscatering (broodjes, pasta’s, salades, soep)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • laptop + bedrag van 20€ per maand voor ADSL
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • allerlei sociale voordelen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.