Stafmedewerker veiligheidsbeleid

 • Fulltime
 • Antwerpen
 • 2 jaar geleden geplaatst

Stad Antwerpen

 

Stafmedewerker veiligheidsbeleid

Vaste jobStad antwerpenA-niveauVolgens diplomavoorwaardenVolgens bevorderingsvoorwaardenVolgens mobiliteitsvoorwaardenMasterVeiligheidJeugdMaatschappelijke dienstverleningJuristiekAndere
Antwerpenaars willen een leefbare stad waar het aangenaam wonen en samenleven is. Daarom zoeken ze een stafmedewerker die het veiligheidsbeleid van de stad mee vorm geeft. Die all-round beleidsmaker kent Antwerpen door en door, heeft ervaring in of een sterke affiniteit met politie, justitie, bijzondere jeugdzorg of aanverwante sectoren en zet vlot samenwerkingsverbanden op om tot concrete maatregelen en oplossingen te komen.

Wat doe je?

Aangenaam samenleven begint daar waar we voor bewoners en bezoekers een aangename woon- en leefomgeving creëren, hen uitnodigen tot sociaal-culturele ontplooiing en hun rechten en plichten benoemen en handhaven. Als stafmedewerker veiligheidsbeleid werk je beleidsondersteunend voor de afdelingen Sociale Interventie en Stadstoezicht.  Je rapporteert aan de directeur veiligheidsbeleid.

Jouw rol ziet eruit als volgt:

 • Je bent de rechterhand van de directeur veiligheidsbeleid en ondersteunt hem inhoudelijk bij zijn deelname aan allerlei overlegorganen zoals directiecomité, operationeel cyclusoverleg, overleg kabinetten, zonale veiligheidsraad, veiligheidsbriefing,… Je neemt hierin ad-hoc opdrachten op en legt hierin de nodige flexibiliteit aan de dag. Je vervangt de directeur in zijn afwezigheid.
 • Over activiteiten die onder de noemer ‘veiligheid’ ontplooid worden verzamel je informatie, je analyseert ze en je volgt de evoluties proactief op.
 • Je brengt mogelijke knelpunten en opportuniteiten in kaart.
 • Je reikt oplossingen aan voor huidige en toekomstige problemen en uitdagingen met betrekking tot het thema ‘veiligheid’. Je tekent het veiligheidsbeleid mee uit.
 • Je begeleidt, stuurt, bewaakt en evalueert de implementatie van beleidsmaterie, evoluties en regelgeving.
 • Eveneens volg je de operationele prestaties op rond het thema veiligheid, zoals het GAS-proces of deradicalisering. Je rapporteert hierover periodiek aan het management.
 • Je optimaliseert de operationele samenwerking tussen relevante veiligheidspartners zoals Politie, Parket, de afdelingen Stadstoezicht, Bestuurlijke Handhaving, Sociale interventie en andere. Je hanteert hierbij een afdelings- en organisatieoverschrijdende aanpak.

Wat verwachten we van je?

 • Je hebt kennis van en/of ervaring in één of meerdere van volgende domeinen: bijzondere jeugdzorg, justitie, politie, (jongeren)criminaliteit, drugs, prostitutie, overlast.
 • Je kent de Antwerpse stedelijke omgeving en de sociale kaart.
 • Je hebt uitstekende relationele vaardigheden.
 • Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een passie voor cijfer- en datagegevens. Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je bent kritisch en durft zaken in vraag stellen.
 • Je kan problemen analyseren en er een oplossing voor formuleren.
 • Je handelt resultaatsgericht.
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid en komt verbintenissen na.
 • Je kan functioneren onder tijds- en prestatiedruk.
 • Je bent een echte netwerker.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
 • Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Wat mag je van ons verwachten?

 • Je gaat aan de slag in Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen.
 • Je wordt in dienst genomen als consulent (niveau A1-3) met een contract van onbepaalde duur.
 • Je verdient een minimum bruto maandloon van 2928.63 euro dat ook hoger kan zijn als je relevante ervaring kan voorleggen.   Jouw loon kan je berekenen met de loonsimulator
 • De stad biedt daarnaast verschillende vergoedingen en verloningen.

Medewerkers van de stad, het OCMW en Kinderopvang vertellen jou alvast graag hun verhaal.

Selectiedata en –procedure?

 • Voorafgaand aan de selectie wordt er een preselectie op basis van CV en motivatie georganiseerd.
 • De selectie zelf vindt plaats in de loop van maart 2016. Ze bestaat uit een thuisopdracht  en een interview. Je leest er alles over in de uitgebreide informatiebrochure onderaan deze pagina.

Heb je een (arbeids-)handicap, dan voorzien wij redelijke aanpassingen en aparte begeleiding binnen de selectie zodat je handicap je deelname aan de test niet verhindert.

Hoe kan je je voorbereiden?

 • Lees deze brochure grondig door. We lichten toe welke competenties we meten via welke methodieken. Tip: houd deze brochure bij, zo kan je ze ook tijdens de selectie opnieuw raadplegen.
 • Meer info over de stad, de competenties die we meten, de selectiemethodieken die we gebruiken en tips voor een goede sollicitatie vind je op de website van de stad.
 • Wij geloven dat je gelukkiger bent, beter presteert en meer zal bereiken wanneer je werkt bij een organisatie die goed bij je past.  Test uit of jouw waarden passen bij die van de stad.   Leer meer over jezelf en stuur jouw resultaat mee  met je sollicitatie. Doe de test.

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren doe je online via de Talentbank van de stad.

Medewerkers van stad en OCMW maken gebruik van de Talentbank voor medewerkers.

Solliciteren is mogelijk tot en met 11 maart 2016.

 

Hulp bij digitaal solliciteren vind je in ons stappenplan.

Heb je alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag?

Mail:  stafmedewerker_veiligheidsbeleid@stad.antwerpen.be

Of contacteer een van de 2 aanspreekpunten voor deze selectie:

Annick Bontenakel 03 338 46 13

Eline Jacobs 03 338 31 53