SPOC ICT (m/v) voor de Consumentenombudsdienst

 • Fulltime
 • België
 • 3 jaar geleden geplaatst

Selor

Je bent binnen de nieuw op te richten Consumentenombudsdienst het aanspreekpunt op ICT-vlak voor de volgende diensten:

 • het contactpunt
 • de verschillende ombudsdiensten binnen het gebouw ‘North Gate’
 • de dienst voor de klachten die niet vallen onder de bestaande ombudsdiensten.

Je analyseert de problemen die de gebruikers ervaren met hun computerapplicaties (o.a. Windows/Office) en met de specifieke toepassingen. Na deze analyse neem je contact op met de externe firma, de FOD Economie, FEDICT, enz. die instaan voor het onderhoud en de installatie van alle hard- en software. Je analyseert de rapporten van de externe leveranciers. Je vat ze samen en geeft de nodige informatie aan de ICT-verantwoordelijke van het directiecomité van de Consumentenombudsdienst.

Daarnaast beheer je de databank voor het klachtenbeheer en van het Contactpunt. Je spoort fouten in het programma op en geeft een analyse van de problemen door aan de bevoegde externe partner. Je zorgt ervoor dat het probleem ook effectief opgelost wordt.

Je bent ook verantwoordelijk voor het beheer van de informatica infrastructuur. Je bent het unieke aanspreekpunt voor de telecom- en de shared services provider, alsook voor de netwerkbeheerder.

Ook het veiligheidsbeheer behoort je toe. Je zorgt voor dagelijkse back-ups van de gegevens in een beveiligde omgeving en je controleert deze updates op regelmatige basis. Je zorgt voor voldoende back-up en informatieuitwisseling om de continuïteit van de dienst te verzekeren bij afwezigheid.

Tot slot hou je de website van de Consumentenombudsdienst up-to-date en zorg je voor het goede functioneren van de site.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als SPOC IC (niveau B) met de bijhorende weddeschaal NBI1.

Loon
Minimum aanvangswedde: 27.783,50 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Relevante anciënniteit kan gevaloriseerd worden.

De werknemer wordt jaarlijks geëvalueerd. Afhankelijk van de evaluatie kan de bediende vlugger of minder vlug evolueren binnen de geldelijke loopbaan.

Voordelen

 • eindejaartoelage en vakantiegeld
 • andere voordelen op het vlak van de algemene sociale uitkeringen zoals kinderbijslag, haard- en standplaatstoelage, kraamgeld en adoptiepremie
 • toelage voor meertaligheid
 • een hospitalisatieverzekering
 • een gratis abonnement voor het openbaar vervoer
 • het gebruik van een dienst-gsm met tussenkomst van de consumentenombudsdienst tot een in het arbeidsreglement bepaald bedrag
 • een fietsvergoeding
 • sociale dienst
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.