Specialist luchtvaart (m/v/x)

 • Fulltime
 • België
 • 1 jaar geleden geplaatst

Selor

Je controleert of de organen de reglementeringen naleven om de afgifte van erkenningen toe te staan, te verlengen, op te schorten of te weigeren:

 • Je gaat na of de ontwikkelde procedures conform de reglementering zijn.
 • Je controleert de organisaties.
 • Je stelt verslagen op met de afwijkingen en verzekert de opvolging ervan.
 • Je verleent advies.

Je beheert en volgt de verschillende erkenningsdossiers op en neemt deel aan de afgifte van vergunningen. Je werkt mee aan:

 • de erkenning van vliegscholen, onderhoudsscholen, ATC-scholen (Air Traffic Control) en simulatoren;
 • de officiële goedkeuring van diverse vergunningen (piloten, mecaniciens, luchtvaartcontroleurs);
 • de opvolging van de programma’s die aangeboden worden door de scholen, van de examens en de daarbij horende vragen;
 • het Europees harmonisatieproces van de technische reglementen m.b.t. de JAR (Joint Aviation Regulations) en de EASA (European Aviation Safety Agency).

Je plant en coördineert de activiteiten van de dienst Gespecialiseerde Operaties:

 • Je stelt een planning op, legt de prioriteiten vast en organiseert en volgt de taken op.
 • Je rapporteert aan de directie en zorgt voor de voorbereiding en opstelling van verslagen.
 • Je neemt actief deel aan het beleid van de dienst en aan de implementatie ervan.
 • Je zet het beleid om op operationeel niveau.

Je verdeelt en behandelt de beschikbare informatie om tot de goede werking van de dienst bij te dragen:

 • Je zorgt voor het ontvangen, verspreiden en overdragen van informatie.
 • Je handelt als steun van je hiërarchische chef.
 • Je controleert de organisatie van de werkstroom van de assistenten.
 • Je voert coördinatie uit met de andere diensten.

Je adviseert en oriënteert de klanten (piloten, mecaniciens, luchtvaartcontroleurs, opleidingsorganen, exploitanten van simulatoren):

 • Je zorgt voor het ontvangen, verspreiden, delen en overdragen van informatie.
 • Je onderhoudt en bouwt relaties met de klanten op.
 • Je organiseert overlegvergaderingen met de sector.