Specialist farmaceutisch beleid (m/v) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je functie zal bestaan uit drie deeldomeinen:

 • Met betrekking tot de farmaceutische specialiteiten organiseer je de advies- en beslissingsprocedures. Je bereidt ze ook voor en volgt ze op:
  • Je ondersteunt op conceptueel, secretariaats- en organisatorisch vlak, de overlegorganen (commissies, werkgroepen,…). In deze overlegorganen wordt de therapeutische en gezondheidseconomische evaluatie van de farmaceutische specialiteiten gemaakt. Ook worden hierin de voorwaarden bepaald met betrekking tot de vergoedbaarheid van deze verstrekkingen door de verzekering voor geneeskundige verzorging.
  • Je werkt hiervoor samen met de beleidscellen, andere administraties, farmaceutische bedrijven en zorgverstrekkers.
  • Je verwerkt de voorstellen en evaluaties van de overlegorganen tot praktisch uitvoerbare en eenduidige regelgeving.
  • Je organiseert de communicatiestromen om de voorstellen, beslissingen en reglementering kenbaar te maken aan alle intern en extern betrokken partijen.
 • Je verwerkt de gegevensstromen en de reglementering met hun historiek in geïnformatiseerde databestanden. Dit laat toe om op elk moment correcte gegevens en beleidsinformatie te leveren en de innnings- en betalingsopdrachten correct en tijdig uit te voeren.
 • Je neemt deel aan project- en werkgroepen om een correct antwoord te kunnen bieden op vragen rond beleid en de toepassing van de reglementering. Je behandelt individuele dossiers op niveau van de sector ( ziekenhuizen, overheid, bedrijven,…) en op publiek niveau (zorgverstrekkers, patiënten, farmaceutische bedrijven,…).

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als specialist farmaceutisch beleid (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon
Minimum aanvangswedde: 41.625,39 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (vlakbij metrohalte Montgomery)
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot telewerk
 • 26 dagen vakantieverlof en gesloten tussen Kerst en Nieuw.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.