Social media expert

 • Fulltime
 • Antwerpen
 • 2 jaar geleden geplaatst

Stad Antwerpen

De Antwerpenaars willen dat de stad uitgebreid communiceert met burgers, bezoekers en bedrijven, ook via de sociale media. Daarom zoeken ze een enthousiaste expert om mee vorm te geven aan de visie rond sociale media in de stedelijke communicatie. Deze trendgevoelige organisator heeft een sterke eigen visie en weet die ook over te brengen, onder andere via opleidingen.

Wat doe je?

 • Tijdens je eerste jaar na je indiensttreding neem je de redactionele eindverantwoordelijkheid op voor de officiële Facebook-, Twitter- en Instagram-pagina van stad Antwerpen. Zo bouw je ervaring op met stedelijke content, en krijg je inzicht op welk type van content de community rond stad Antwerpen reageert. Op basis van deze ervaring en dit inzicht stuur je de redactionele richtlijnen voor deze pagina’s bij.
 • Je observeert en faciliteert sociale media conversaties en stuurt deze conversatietrajecten van A tot Z aan. Indien nodig, participeer je zelf aan de conversaties.
 • Je geeft vorm aan de strategie en visie rond conversatie, en in het bijzonder rond sociale media, zodat een performant relatiemanagement met bewoners, bezoekers, bedrijven en brains een intrinsiek onderdeel van de stedelijke communicatie wordt. Je ontwikkelt strategische richtlijnen voor het conversatiedenken en implementeert ze in de (externe) marketing- en communicatiemix van de stad.
 • Je begeleidt en ondersteunt de stedelijke bedrijfseenheden in functie van de te bereiken communicatiedoelstellingen, zodat de bedrijfseenheden up-to-date blijven wat betreft de principes en uitgangspunten van het conversatiedenken en in het bijzonder sociale media. Je coacht de verantwoordelijken voor de sociale media binnen de stedelijke bedrijfseenheden, zodat zij zoveel mogelijk rekening houden met het conversatiedenken bij de uitwerking en implementatie van hun kanaalstrategie.
 • Je stimuleert de kennisdeling binnen OS en de stedelijke bedrijfseenheden over mogelijkheden en evoluties op het vlak van conversatie. Op die manier streef je naar een permanente verhoging van de competenties van verantwoordelijken voor de sociale media.
 • Je werkt een plan van aanpak uit voor een geïntegreerde vormingscyclus over conversatie en sociale media. Je maakt de stedelijke bedrijfseenheden vertrouwd met de richtlijnen om kwaliteitsvol aan sociale media te doen. Een goede organisatie en opvolging van workshops is hierbij cruciaal.
 • Je stelt een evaluatiecyclus op van alle sociale mediakanalen binnen de stad, voert de evaluatie per kanaal zelf uit en spreekt de uitkomst en aanbevelingen van de evaluatie door met verantwoordelijke, dit met het oog met een verdere kwalitatieve ontwikkeling van het betreffende kanaal.

Wat verwachten we van je?

 • Je weet wat je binnen een overheid kan doen met sociale media en hoe je dit georganiseerd krijgt binnen een organisatie als de Stad.
 • Je hebt een stevige expertise in content maar overstijgt dit tot strategisch / technisch niveau.
 • Je doorgrondt mechanismen (FB, FB advertising, Twitter, Instagram, …) ter opbouw van community.
 • Je begrijpt en doorgrondt trends en kan er je voordeel uit halen.
 • Je geeft graag opleidingen en staat daarbij stevig in je schoenen.
 • Je bouwt een goede samenwerking op met de digitaal strateeg.
 • Je bent iemand met een sterke visie en draagt je idee uit.
 • Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Wat mag je van ons verwachten?

 • Je neemt deel aan de algemene selectie ‘strategisch consulent‘ waaraan verschillende kandidaten deelnemen voor verschillende vacatures, waaronder deze.
 • Je wordt in dienst genomen als consulent (niveau A1) met een contract van onbepaalde duur.
 • Je gaat aan de slag bij de stad, het OCMW of een van de andere entiteiten die aan de stad verbonden zijn.
 • Je verdient een minimum bruto maandloon van 2.928,63  euro dat ook hoger kan zijn als je relevante ervaring kan voorleggen. Jouw loon kan je berekenen met de loonsimulator
 • De stad biedt daarnaast verschillende vergoedingen en verloningen.

Selectiedata en –procedure?

 • Voorafgaand aan de selectie wordt er een preselectie op basis van CV en motivatie georganiseerd.
 • De selectie zelf vindt plaats in de loop van november en december 2015 en januari 2016. Ze bestaat uit een psychotechnische proef, een thuisopdracht en een sollicitatiegesprek. Je leest er alles over in de informatiebrochure.  Tip: hou deze brochure bij, zo kan je ze ook tijdens de selectie opnieuw raadplegen.
 • Heb je een (arbeids-)handicap, dan voorzien wij redelijke aanpassingen en aparte begeleiding binnen de selectie zodat je handicap je deelname aan de test niet verhindert.

Hoe kan je je voorbereiden?

 • Lees de informatiebrochure met alle informatie over de selectieprocedure grondig door.
 • Meer info over de stad, de competenties die we meten, de selectiemethodieken die we gebruiken en tips voor een goede sollicitatie vind je op de website van de stad.
 • Jouw perfect match met de stad meet je hier.

Hoe solliciteren?

Solliciteren doe je online via de Talentbank van de stad en is mogelijk tot 20 november 2015.

Het stappenplan vertelt je meer over digitaal solliciteren via de Talentbank.

Heb je alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag?

Mail:  consulent@stad.antwerpen.be

Of contacteer een van de 2 aanspreekpunten voor deze selectie:

An Van Extergem  03 338 37 9403 338 37 94  dossiereigenaar

Anouk Muylle  03 338 31 6803 338 31 68  recruiter

Marleen Dupont  03 98 03  recruiter