Seveso Noodplanner (m/v) voor de FOD Binnenlandse Zaken

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je werkt mee in het Seveso-noodplanningsteam aan het bevorderen van de Seveso-noodplanning op federaal en lokaal niveau.

Hoewel je officiële standplaats Brussel (Algemene Directie Crisiscentrum) is, zal je een groot gedeelte van de tijd of zelfs voltijds worden ingezet ter ondersteuning van de gouverneurs in het Nederlands taalgebied of de Waarnemend Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie. De toewijzing van de provincies zal gebeuren naar gelang de noden om aan de Europese seveso-verplichtingen te voldoen.

Dit kan onder meer in houden:

Op federaal niveau:

 • Zet je de inter- en nationale Seveso-regelgeving m.b.t noodplanning in concrete Belgische wetgeving en procedures om.
 • Je analyseert de bijzondere nood- en interventieplannen met betrekking tot het SEVESO-risico van de provinciegouverneurs, de Seveso-veiligheidsrapporten en in het bijzonder de hoofdstukken m.b.t. de noodplanning en de specifieke behoeften m.b.t. het beheer van het Seveso-risico bij de betrokken partners.
 • Je ondersteunt de diensten Noodplanning van de gouverneurs door concrete werkprocedures en – methodologiëen te realiseren en praktische hulpgidsen op te stellen.
 • Je ontwikkelt je een beleid m.b.t. het behandelen, verwerken en archiveren van de administratieve documenten (brieven, veiligheidsrapporten, enz.).
 • Je beheert de Seveso-kredieten die bestemd zijn om de externe noodplanning rond de Seveso-bedrijven te garanderen.
 • Je wisselt relevante informatie uit met partners op federaal, lokaal en internationaal niveau.

Op lokaal niveau:

 • Bied je concrete ondersteuning ter plaatse aan de diensten Noodplanning van de gouverneurs. Je zal hiervoor, na een opleidingsperiode van een aantal maanden, voltijds of regelmatig (2 tot 3 dagen per week) op verplaatsing moeten gaan.
 • Je stelt de bijzondere nood-en interventieplannen op voor de Seveso-bedrijven.
 • Je ondersteunt de organisatie van Seveso-oefeningen;
 • Je werkt mee aan de Seveso-informatiecampagnes.
 • Je analyseert de specifieke behoeften m.b.t het beheer van het Seveso-risico bij de diensten Noodplanning.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 35,191,79 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Indien dit vereist is voor het uitoefenen van de functie is er een vergoeding mogelijk voor gebruik van eigen vervoer, de vergoeding wordt bepaald op basis van het NMBS-tarief.

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • voordelige hospitalisatieverzekering.
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart.
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding.
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
 • 26 dagen verlof per jaar.
 • sluitingsdagen tussen Kerst en Nieuwjaar.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.