Senior business analist (m/v/x) voor de FOD Binnenlandse Zaken

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

 • Beheren van programma’s (inclusief opstellen van een gepaste governance methode) en projecten m.b.t. de analyse van de noodzaak, de technische haalbaarheid en de economische rendabiliteit (kosten-baten) van de belangrijkste gespecialiseerde ICT-toepassingen en deze toepassingen opvolgen teneinde toepassingen te laten implementeren of te verbeteren die enerzijds voldoen aan de actuele en toekomstige behoeften van de organisatie en anderzijds technisch realiseerbaar zijn.
 • Opvolgen van de belangrijkste en gespecialiseerde ICT-toepassingen teneinde toepassingen te implementeren/aan te passen die voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften van de organisatie.
 • Beleidsadvies geven aan het senior management van de Directie met betrekking tot nationale en internationale materie.
 • Het senior management vertegenwoordigen op/bij nationale en internationale fora, vergaderingen en organisaties.
 • Het uitbouwen en in stand houden van een nationaal en internationaal sociaal netwerk teneinde de nationale en Belgische luiken van internationale programma’s en projecten te faciliteren. Maar tevens België vertegenwoordigen binnen internationale programma’s en projecten met het oog op het realiseren van de Belgische politieke richtlijnen.

Functietaken en –verantwoordelijkheden

 • Als leider van projecten m.b.t. beheersinformatica volg je de projectmedewerkers die je zijn toegewezen op teneinde de projecten te beëindigen volgens de vooraf bepaalde criteria (budget, tijd, kwaliteit, enz.).
 • Als facilitator vertaal je enerzijds de behoeften van de organisatie naar het ICT-departement en anderzijds de mogelijkheden en beperkingen inzake ICT naar de organisatie teneinde realistische oplossingen te implementeren die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de behoeften van de organisatie
 • Als adviseur help je bij de evaluatie en de selectie van de meest geschikte ICT-oplossingen teneinde oplossingen te implementeren die voldoen aan de behoeften en de middelen van de organisatie.
 • Als analist evalueer je de bestaande processen, procedures en toepassingenteneinde enerzijds te zien of ze voldoen aan de nieuwe behoeften van de organisatie en anderzijds na te gaan waar verbeteringen mogelijk zijn.
 • Als evaluator test en evalueer je de resultaten van ICT-toepassingen teneinde je ervan te vergewissen
  dat de ICT-toepassingen voldoen aan de door de organisatie gestelde eisen

Je wordt aangeworven als Adviseur analyse van beheersinformatica (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon
Minimum aanvangswedde: 52.079,99 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • minstens 26 dagen verlof en 12 dagen recup per jaar