Secretariaatsmedewerker (m/v) – voor het Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise (BRUCEFO)

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

 • je ontvangt, registreert, klasseert en archiveert allerlei documenten, met inbegrip van binnenkomende en uitgaande post
 • je stelt brieven op op basis van verkregen instructies en je typt documenten
 • je stelt het verslag op van diverse vergaderingen
 • je maakt documenten op met behulp van tekstverwerking (teksten, tabellen,…) en specifieke toepassingen voor het laboratorium
 • je neemt analysemonsters in ontvangst, voert de informatie in een databank in, en je verifieert en behandelt de bijhorende analyseaanvragen volgens de instructies van de laboverantwoordelijke of directeur
 • je genereert analyserapporten en bijhorende facturen en verstuurt ze na validatie door de directeur
 • je beheert de analysedossiers en documentatie: klassement, actualisering van de documenten (codificatie…)
 • je werkt actief mee aan de uitwerking van het kwaliteitssysteem
 • je neemt de telefoon op, ontvangt bezoekers en maakt hen wegwijs, en je beantwoordt algemene vragen
 • je formuleert voorstellen om werkzaamheden te optimaliseren

De meeste van deze administratieve taken hebben betrekking op het laboratorium: behandeling en analyse van voedingsmiddelen en aanverwante dossiers.
Daartoe garandeert Brucefo een grondige opleiding en ondersteuning waarbij de persoonlijke ontwikkeling op administratief – wetenschappelijk vlak zo veel mogelijk gestimuleerd wordt.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als administratief assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.01.

Loon
Minimum aanvangswedde: 23.527,68 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • tegemoetkoming in het abonnement voor trein en De Lijn/TEC
 • MIVB abonnement
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • maaltijdcheques aan €7
 • buurtcrèche
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • eindejaarspremie
 • 35 verlofdagen per jaar
 • interne mobiliteit is mogelijk
 • sportzaal

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.