Risk Manager Puslar

  • Fulltime
  • België
  • 2 jaar geleden geplaatst

MIVB

Jobomschrijving

Je staat in voor de implementatie van een professioneel risicobeheer (Entreprise Risks Management) voor het programma Pulsar (automatisering van de Brusselse metro).

Je taken zullen de volgende zijn:

– Instaan voor de implementatie van het ‘risk management’-systeem in samenhang met het Safety-beheer (spoorveiligheid) en de vastgestelde processen.
– Ervoor zorgen dat het ERM-proces nageleefd wordt (de risico’s identificeren, analyseren, inschatten, evalueren, meedelen en monitoren, …) bij alle activiteiten en processen binnen het programma Pulsar, in overeenstemming met de uitgewerkte methodes.
– Sessies voor het identificeren en analyseren van risico’s organiseren voor de verschillende projecten van het programma Pulsar.
– De uitvoering van de actieplannen voor de verkleining van de risico’s door de betrokken collega’s vergemakkelijken en opvolgen.
– Een bevoorrechte partner zijn in de communicatie met de opdrachtnemers met betrekking tot de risico’s.
– De projectleiders, de «risk owners» en de «risk coordinators» coachen met betrekking tot de behandeling van de risico’s.
– Instaan voor de nauwgezette opvolging van de risico’s en de rapportering hierrond voor je verantwoordelijke en voor de andere «stakeholders» binnen de MIVB en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
– De betrokken collega’s overtuigen om de methodes, processen en tools van het Risk Management te gebruiken in al hun «project»- en «operationele» activiteiten.
– Het ERM implementeren in het programma Pulsar en de verschillende bijbehorende projecten.
– Meewerken aan de ontwikkeling van het beleid, de processen en procedures inzake Risk Management
– Kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen vastleggen met betrekking tot de handhaving en de verbetering van het beleid inzake risicobeheer in de domeinen in kwestie

 

Gevraagd profiel

– Geslaagde ervaring van ten minste 5 jaar op het gebied van ontwikkeling en implementatie van ‘risk management’-concepten
– Ervaring op het gebied van (spoor)vervoer en/of vervoersveiligheid (safety) is een pluspunt.
– Attest of kwalificatie op het gebied van risk management is een pluspunt.
– Praktische kennis van de ‘project management’-methodes.
– Praktische kennis van de referentiesystemen inzake risicobeheer en expertise met betrekking tot de technieken voor risicoanalyse.
– Goede kennis van de tweede landstaal en van het Engels.
– Coaching-, beïnvloedings-, onderhandelings- en communicatievaardigheden, resultaatgerichtheid, teamgeest, zin voor analyse en synthese.

Om te solliciteren gaat u naar http://www.mivb.be →