Risk Engineer Service Unit Field Support (H/F)

  • Fulltime
  • België
  • 1 jaar geleden geplaatst

MIVB

Binnen de cel Risk & Safety management van de Service Unit Field Support, realiseert de functiehouder voor de hele Service Unit de inwerkingsstelling van een politiek van proactieve aanpak van identificatie, kwantificering van operationele risico’s of projecten, met inbegrip van risico’s op arbeidsongevallen. Deze politiek wordt aangevat vanuit een perspectief van globale en dynamische inventarisatie van de risico’s en hiërarchisering van de actieplannen voor “mitigation” van de vastgestelde risico’s.
De functiehouder realiseert zijn opdracht binnen het kader van de politiek van Enterprise Risk Management (ERM Policy) van de MIVB, zoals weerhouden door de onderneming, en op methodologisch vlak aangestuurd door de Corporate Risk Officer.

Binnen dit kader, leid je de implementatie van Enterprise Risk Management van de MIVB binnen de Service Unit Field Support, en werk je hieraan mee, zowel op vlak van beheer van operationele processen als op vlak van beheer van projecten.

– Als ambassadeur van Enterprise Risk Management, sta je ervoor in dat de principes van de ERM-aanpak en de uitvoering binnen de operationele activiteiten, en de ontwikkelingen geleid door de Service Unit, op meest aangepast wijze beantwoorden aan de geest van de ERM-aanpak zoals weerhouden door de onderneming.
– In het perspectief van de ontwikkeling van de ERM-aanpak, de ERM-processen en -procedures afspreken en uniformiseren in samenwerking met de Corporate Risk Officer.
– In het perspectief van de ontwikkeling van de ERM-aanpak, uitvoeren van de globale risicoanalyses ERM, of deze analyses faciliteren met de betrokken experten, voor rekening van de directies.
– Verzekeren van het beheer en de publicatie van risicoregisters bij elke stap van het proces, conform aan wat op niveau van de onderneming werd vastgelegd.
– Verzekeren dat de ingebruikname van ERM-processen bij de Service Unit ertoe leiden dat elke betrokken persoon individueel geresponsabiliseerd wordt rond het beheer en de “mitigation” van de vastgestelde risico’s
– Adviseren, op een constructief-kritische manier, van de medewerkers die de opdracht gekregen hebben om de risico-mitigation-plannen in het werk te stellen.
– Realiseren van opvolging van de mitigation-plannen (Active Risk Management volgens een PDCA-cyclus), in nauwe samenwerking met de “risk coordinator” en de “risk owner” om te verzekeren dat de uitkomst van de situatie voldoening geeft, aangepast en afdoende is.
– Opstellen en realiseren van een rapportage naar de hiërarchie en de Corporate Risk Officer van de staat van risico-mitigation.
– Waken over de continue verbetering, door middel van audits, van het management van de veiligheid en het veiligheidssysteem.

Gevraagd profiel

– Diploma ingenieur of equivalent door relevante ervaring binnen het domein
– Een eerste ervaring binnen Risk Management met goede kennis van het domein
– Een gezonde interesse voor Risk Management, bereid om bij te leren en verdere ervaring op te doen binnen ERM en Safety
– Goede kennis Nederlands en Frans
– Goede beheersing van Word, Excel & Powerpoint
– Goede zin voor analyse en synthese, in staat zijn om op een methodologische en gestructureerde manier te werken
– Goede communicatie skills, goede luistervaardigheid, capaciteit om met verschillende niveaus en types van gesprekspartners te interageren

Zelfs al garanderen we bij de MIVB een gelijkwaardige behandeling voor alle kandidaten, toch hebben we ook de ambitie het aantal vrouwelijke collega’s te verhogen. Daarom waarderen wij ten zeerste sollicitaties van vrouwelijke kandidaten voor al onze jobs, op elk niveau.

https://jobs.stib-mivb.be/jobs/risk-engineer-service-unit-field-support-hf-f3?criteria%5BFRO_REQ_ADD_FUNCTIONAL_AREA_LB%5D%5B%5D=0003&criteria%5BFULLTEXT_SEARCH%5D=&locale=nl