Relational Data Center Specialist (m/v) voor de FOD Financiën

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Binnen de Stafdienst ICT ben je verantwoordelijk voor het beheer van de DB2 omgeving en voor het beheer van de DB2 databanken van de FOD Financiën. Je verricht de functie van databankbeheerder DB2 (DBA) voor alle DB2 databanken van de FOD Financiën.

 • Je beheert de DB2 databankenomgeving en de DB2 databanken van alle omgevingen.
 • Je verzekert het onderhoud en de evolutie van de DB2 software en al zijn onderdelen.
 • Je verzekert de continue opvolging van de prestaties en de beschikbaarheid van de DB2 databanken.
 • Je adviseert de ontwikkelaars en de gebruikers voor een optimaal gebruik van DB2.
 • Je onderhoudt regelmatig contact met uw collega’s van de verschillende ICT afdelingen, en meer bepaald met de teams die instaan voor de ontwikkelingen van de toepassingen en de teams die in instaan voor het beheer van de systemen (SAN), de dataopslag en de monitoring.
 • Je blijft op de hoogte van de technologische ontwikkelingen binnen het domein van informatiebeheer.
 • Je volgt de evoluties van de DB2 producten op door de nieuwe functionaliteiten te bestuderen, door proactief opportuniteiten vast te stellen en door implementaties te ontwikkelen. U adviseert uw collega’s van andere ICT afdelingen bij de implementatie.
 • Je verzekert de continue, coherente en optimale integratie van de DB2 omgeving in de ICT infrastructuur.
 • Je assisteert, beheert en controleert de uitroll van DB2 databanken in alle omgevingen en gedurende de volledige levenscyclus. Je assisteert de uitroll van DB2 die dienen als repository voor externe packages.
 • Je neemt deel aan de omschrijving en de uitvoering van standaarden op vlak van implementatie en beheer. U waakt over het respecteren en het opvolgen van deze standaarden.
 • Je draagt bij aan de verbeterings- en moderniseringsprojecten betreffende de dienstlevering van de stafdienst ICT. Hierbij verbetert u de bestaande producten zodat u de efficiëntie en de doeltreffendheid van de ICT processen kan garanderen.
 • Je verwerft snel een goede kennis van de aanvullende gebruikte DB2 software (bijv. IBM, OPM, CDC, HPU voor de prestatieanalyse, de replicatie, de gegevensoplading). Daarnaast verwerf je snel een goede kennis van de interacties tussen de verschillende toepassingen van de verschillende Business gebieden en de bestaande databanken.
 • Je ontwikkelt een globale strategie met betrekking tot gegevensarchitectuur voor de FOD Financiën.
 • Je neemt deel aan het opstellen van de lastenboeken voor de technische aspecten.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon
Minimum aanvangswedde: 41.625,39 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een laptop
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 verlofdagen per jaar
 • mogelijkheid tot telewerk of satellietwerk
 • mogelijkheid tot valorisatie vorige diensten.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.