REFERENTIEPERSOON GPD

  • Fulltime
  • Brussel
  • 1 jaar geleden geplaatst

Iris Ziekenhuizen Zuid

Met de focus gericht op de patiënten en hun behoeften, stellen de Iris Ziekenhuizen Zuid (verspreid over 4 gemeenten in het zuiden van Brussel) en hun 2000 medewerkers, alles in het werk om de ganse bevolking van Brussel en omstreken doelgerichte en kwalitatieve zorgen en een multidisciplinaire aanpak aan te bieden, dit alles met behoud van onze waarde van buurtziekenhuis.

 

De Iris Ziekenhuizen Zuid zoeken

voor de cel GPD,

een REFERENTIEPERSOON GPD (m/v)

 

In een multidisciplinair team, opgericht voor de invoering van het Geïnformatiseerd Patiëntendossier (GPD), neemt u deel aan de implementering van de gekozen oplossing en verzekert u de operationalisering (vorming, ondersteuning van de gebruikers – artsen en paramedici) en de constante aanpassing hiervan.

In het kader van uw functie dient u zich tussen de verschillende campussen te verplaatsen.

 

UW FUNCTIE

– U neemt deel aan de programmatie van de software H++ en past de interface aan in functie van de behoeften

– U houdt rekening met de wensen van de (toekomstige) gebruikers

– U creëert (of gebruikt bestaande) modellen van documenten (rapport, ontslagbrief, …) die het medisch dossier zullen samenstellen en integreert ze in het systeem

– U staat garant voor een adequate communicatie met de verschillende betrokken partijen – leden van de cel GPD, (toekomstige) gebruikers, leverancier van de software, medewerkers van het IT-departement, …

– U lost praktische en onvoorziene problemen op

– U stelt gebruiksprocedures van de software op of neemt deel aan de redactie

– U vormt de (toekomstige) gebruikers van het programma H++, bij de lancering en in het geval van nieuwe aanpassingen

– U begeleidt en verzekert de ondersteuning van de gebruikers in de hoedanigheid van bevoorrechte gesprekspartner

– U stelt elk initiatief gericht op de ontwikkeling en de verbetering van het systeem voor

 

UW PROFIEL

Diploma

–  Wettelijk diploma van gegradueerde verpleegkundige of een diploma van het paramedische type

 

Ervaring

U hebt:

–  Ervaring in het deelnemen aan een IT-project is een troef

– Ervaring in het ziekenhuismilieu, eventueel in de overheidssector, en/of ervaring in een gelijkaardige functie is een troef

 – U hebt een uitgesproken belangstelling, kennis (software H++, GPD, IT-systeem van ziekenhuizen, …) en/of faciliteiten op het vlak van IT

– U bent in staat om de behoeften van de (toekomstige) gebruikers te begrijpen, te vertalen en te beantwoorden

– U bent assertief en pedagogisch ingesteld en beschikt over een vlotte communicatie en een groot aanpassingsvermogen en ruime luisterbereidheid

– U drukt u duidelijk uit zowel mondeling als schriftelijk

– U werkt autonoom en waardeert eveneens het werk binnen het team en u hebt gevoel voor samenwerking

– Uw zin voor organisatie en het beheer van prioriteiten werden bewezen

– U bent tweetalig Nederlands – Frans

– U zoekt een nieuwe oriëntatie voor uw carrière en bent bereid vormingen te volgen

 

WIJ BIEDEN

– Een gevarieerde en boeiende functie in een stimulerende en dynamische werkomgeving

– Een aangename werksfeer met evenwicht tussen het privé- en beroepsleven

– Een vormingsprogramma gedurende uw volledige loopbaan

– Een voltijds contract (38u/week) voor onbepaalde duur met een weddeschaal van de overheidssector en talrijke extralegale voordelen:

  • voorkeurtarieven in alle ziekenhuizen van het Iris-netwerk
  • maaltijdcheques ter waarde van 7,30 euro
  • tussenkomst (80%) in de kosten van het openbaar vervoer en fietsvergoeding
  • een tweetaligheidstoelage (onder voorbehoud van voorlegging van de Selor 10 of 12)
  • 24 dagen wettelijk verlof en 6 extralegale verlofdagen.

 

INTERESSE OM DEEL VAN ONS TEAM UIT TE MAKEN?

Solliciteer voor 15 mei 2016 aan de hand van het formulier online: www.his-izz.be  (rubriek werkaanbiedingen).

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer Christine MICHIELS, Middenkader – referentiepersoon GPD, op het nummer 0498/944 891.