Referentiepersoon dementie (M/V) voor Woonzorgcentrum Scheutbos

  • Fulltime
  • België
  • 12 maanden geleden geplaatst

Silva Medical

Voor het Woonzorgcentrum Scheutbos zijn wij op zoek naar een referentiepersoon dementie.

De functievereisten en de taken, gekoppeld aan deze functie, worden in onderstaand functieprofiel beschreven volgens het M.B. van 26-11-2003, Hoofdstuk 2, sectie 6ter, artikel 28ter.
Contract en arbeidsduur : contract onbepaalde duur – 0,5 FTE verpleegkundige, 0,5 FTE referentiepersoon dementie
Indiensttreding : zo snel mogelijk
Vereiste diploma’s :
1) gegradueerde of gebrevetteerde verpleegkundige
2° attest opleiding referentiepersoon dementie
Vereiste ervaring :
Beroepservaring van minstens 3 jaar in een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis als referentiepersoon dementie. .
Verantwoordelijkheden :
1° als raadgever optreden in verband met en advies geven over vragen in verband met de omkadering van en de verzorging die gegeven wordt aan personen die lijden aan dementie en hun omgeving ;
2° zich informeren over de wetgeving in verband met dementie ;
3° de directie bijstaan bij de vorming van het personeel in verband met dementie en voorstellen formuleren over externe deskundigen die delen van deze opleiding kunnen geven;
4° het personeel bewust maken van tekenen van beginnende dementie. Op basis daarvan in samenspraak met de hoofdverpleegkundige de behandelende arts en/of raadgevend en coördinerend arts hiervan op de hoogte brengen ;
5° het personeel en de omgeving van personen met dementie stimuleren om over de problematiek van dementie na te denken en om een aanpak en een houding te ontwikkelen die het welzijn van deze personen kan verbeteren ;
6° meewerken aan het ontwikkelen van een kwaliteitspolitiek (procedures, multidisciplinair overleg, enz) in verband met de omkadering van en de zorg voor patiënten met dementie ;
7° pleiten voor het oprichten van een netwerk met daarin alle belangrijke partners : het expertisecentrum dementie, het geriatrisch dagziekenhuis waarmee er een functionele band moet gecreëerd worden, de coördinerend en raadgevend arts, andere referentiepersonen in verband met dementie ;
8° instaan voor een verbindingsfunctie tussen dit netwerk en de coördinerend en raadgevend arts ;
9° het personeel en de directie stimuleren om te blijven zoeken naar middelen die de levenskwaliteit van personen met dementie kunnen verbeteren ;
10° aan de directie voorstellen doen in verband met de verbetering van de levenskwaliteit van het personeel dat personen met dementie verzorgt of bijstaat, en dit binnen de ganse organisatie en onder toezicht van externe deskundigen.
11° bijdragen tot de sensibilisering, de supervisie en de opleiding van het personeel in het kader van dementie. Zijn/haar bijdrage op dit niveau is voornamelijk gericht op de psychosociale aspecten van dementie, de ethische en deontologische aspecten en de communicatie. Hij/zij beoogt namelijk een resultaat op het agressieve gedrag van de residenten en het verlagen van het gebruik van fixatiemiddelen, zowel chemische als fysische.
Vereiste competenties :
– de waarden van SILVA medical vertegenwoordigen
– pro-actief
– communicatief en in teamverband kunnen werken
– luistervaardig en empathisch

Kandidaturen kunnen tot 24 oktober 2016 gestuurd worden naar
Inès Colinet
Directrice Woonzorgcentrum a.i.
ines.colinet@silva-medical.be

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar ines.colinet@silva-medical.be

Solliciteer via webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook