Projectmedewerker Strategic Office (m/v) voor Selor

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je volgt informatie op over een specifiek thema binnen de context van het project en geeft dit door aan de projectleider. Mogelijke taken zijn:

 • reglementaire info verzamelen, opvolgen van de gewijzigde reglementering
 • doornemen van allerlei literatuur
 • bewaren van interessante info.

Je stelt relevante documenten en informatie ter beschikking van de medewerkers en verspreidt de informatie intern en extern. Mogelijke taken zijn:

 • informatie verzamelen, filteren en doen doorstromen: binnen de dienst en van binnen naar buiten en vice versa
 • aanspreekpunt zijn voor de stafdiensten en voor andere diensten
 • ondersteuning bieden bij de interne en externe communicatie
 • relaties ontwikkelen en netwerken uitbouwen.

Je analyseert verschillende soorten gegevens en informatie, trekt hieruit de nodige conclusies en formuleert op basis daarvan verbetervoorstellen voor de ontwikkeling van doelgroepen, aanpakken en modellen. Dit houdt onder andere in:

 • analyse van statistieken
 • het onderzoeken van risico’s
 • het uitwerken van een voorstel via studie en analyse, het inwinnen van advies bij deskundigen en kennis- of projectgroepen, het uitvoeren van enquêtes en tests, …
 • het opmaken van verslagen, het formuleren van voorstellen
 • het voorstellen van verbeteringen of aanpassingen van de profielen, modellen en aanpakken op basis van de gemaakte analyse
 • het opzoeken en voorstellen van nieuwe categorieën van te bewerken gegevens.

Je adviseert en ondersteunt de behandeling van dossiers en komt op een efficiënte manier tot een resultaat, gebaseerd op onderbouwd advies. Dit houdt onder meer in dat je:

 • (klachten)dossiers behandelt op basis van jouw expertise, in samenwerking met anderen
 • relevante reglementeringen opvolgt en indien nodig reglementeringen opstelt
 • technische aspecten en dossiers nagaat
 • antwoordt op parlementaire vragen en interne en externe vragen.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven via een contract van minimum 1 jaar als Projectmedewerker Strategic Office (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 35.191,79 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 40-uren week.