Projectmedewerker Diversiteit (Borsbeek Aartselaar Mortsel – BAM) Niveau B1–B3

 • Fulltime
 • Borsbeek
 • 1 jaar geleden geplaatst

Gemeente Borsbeek

BAM Empowerment! (een gemeenschappelijk engagement van de drie besturen Borsbeek, Aartselaar en Mortsel) is op zoek naar een projectmedewerker Diversiteit om het onthaal van inburgeraars, het samenleven in diversiteit alsook het benutten van gelijke kansen te bevorderen.

Projectmedewerker Diversiteit (Borsbeek Aartselaar Mortsel – BAM)

Niveau B1–B3

 

Functie:

Rapporteert aan de Stuurgroep BAM Tewerkgesteld in Borsbeek, Aartselaar en Mortsel.

Het aandeel vreemdelingen en mensen van buitenlandse herkomst in het geheel van de bevolking van de Borsbeek, Aartselaar en Mortsel neemt jaarlijks toe. Tegelijkertijd zijn er weinig tot geen zelforganisaties. Rekening houdend met deze evolutie willen

de besturen tijdig en dus proactief met integratie aan de slag gaan door de mensen in de doelgroep beter te leren kennen,  te werken aan een sterker onthaal en mensen

te empoweren  tot deelname aan het samenleven (werken en wonen, cultuur en vrije tijd, …).

BAM Empowerment! is een gemeenschappelijk engagement van de drie besturen Borsbeek, Aartselaar en Mortsel om het onthaal van inburgeraars, het samenleven in diversiteit en het bieden en benutten van gelijke kansen te bevorderen.

De projectmedewerker diversiteit BAM! geeft samen met lokale actoren, vorm aan dit engagement. Finaliteit is dat inwoners hun weg vinden naar werk, wonen, lokale dienstverlening en vrijetijdsbeleving en dat ze een divers sociaal netwerk kunnen uitbouwen. Het doel van de functie is drieledig waarbij de projectmedewerker DIVERSITEIT verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en uitvoering van:

 1. Een lerend netwerk voor zowel professionelen als vrijwilligers in de drie gemeenten waar de expertise gebundeld en gedeeld wordt.
 2. Het informeren van nieuwkomers en mensen van buitenlandse herkomst op een kwalitatieve en toegankelijke manier. Organiseren, begeleiden en activeren van de inspraak van inwoners van buitenlandse herkomst in het lokaal beleid en deze doelgroep (en subgroepen) uitnodigen om deel te nemen aan het lokale aanbod in de drie gemeenten inzake onderwijs en werk, huisvesting en gezondheidszorgen, verenigingsleven en evenementen, dienstverlening, sport en recreatie, cultuur en gemeenschapsvorming
 3. Het realiseren van het buddyproject NET-WERKEN: vrijwillige buddy’s ondersteunen de beoogde doelgroep in een persoonlijk traject naar netwerkversterking en toeleiding naar werk/vrije tijd/wonen/…

 

Profiel:

Functieniveau: B1 – B3

 • houder zijn van een bachelor diploma – bij voorkeur in een sociale richting
 • hetzij houder zijn van een buitenlands diploma gelijkvormig verklaard met bovenbedoelde diploma’s
 • voorzien in eigen vervoer
 • bereid zijn tot mobiliteit en terreinwerk
 • occasioneel avond en/of weekendwerk.

Kennis van het Vlaamse integratiebeleid en werking lokale besturen

 • Ervaring projectmatig werken is een pluspunt
 • Administratief en organisatorisch onderlegd
 • Goede basiskennis van informatica.

Meer informatie aangaande functiebeschrijvingen, aanwervingsvoorwaarden

en selectieprocedure kan je vinden op de website www.borsbeek.be/vacatures of bekomen via jobs@borsbeek.org.

Interesse?

Sociaal gemotiveerde bachelors (ongeacht hun nationaliteit) die over een eigen vervoermiddel beschikken zodat ze zich vlot tussen de 3 gemeenten kunnen verplaatsen, kunnen reageren tot en met 24 april 2016. Examens op 27 april en 2 mei 2016.

Mail je motivatiebrief, cv en kopie van je diploma naar jobs@borsbeek.org ofwel per post (poststempel geldt als bewijs) naar het College van Burgemeester en Schepenen, de Robianostraat 64, 2150 Borsbeek.

 

 

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar jobs@borsbeek.org

Solliciteer via webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook