Projectleider Metrolijn 3 (m/v/x)

 • Fulltime
 • België

Website FOD MOBILITEIT EN VERVOER

Wil je graag meewerken aan één van de grootste infrastructuurprojecten voor Brussel? Zin om te werken binnen een jong en dynamisch team? Kom dan het team van Metro Noord versterken!
Beliris is momenteel volop bezig met het opstarten van het project Metrolijn 3.Op de werven, werk je ofwel als leidend ambtenaar ofwel als adjunct van de leidend ambtenaar. In dit kader ben je belast met de studies, de uitvoering en de opvolging van bepaalde projecten binnen het programma Metro Noord op financieel, administratief en technisch vlak.

 • Je analyseert en houdt rekening met de behoeften en de wensen van de diverse stakeholders: MIVB, Brussel Mobiliteit, de gebruikers, de burger in het algemeen en je zoekt samen met hen naar pasklare oplossingen.
 • Je vertaalt de behoeften en de wensen van de diverse stakeholders naar concrete acties en bijhorende timing.
 • Je evalueert en beantwoordt alle vragen en voorstellen van het studiebureau (technisch, programmatorisch, budgettair) en definieert de prioriteiten van het project.
 • Je zorgt voor de opvolging van de diverse fasen van de bouwprojecten (het opvolgen, analyseren en bijsturen van de wijzigingen in de studiefase, het deelnemen aan vergaderingen,…) en voert de nodige technische en kwaliteitscontroles uit.
 • Je neemt de nodige beslissingen inzake problemen die zich voordoen tijdens de studie en de uitvoering, rekening houdende met de diverse parameters als onder meer de behoeften van de toekomstige gebruiker, de geldende regelgeving en richtlijnen, budgettaire marges (eventuele meerkost) en adviezen van specialisten.
 • Je werkt nauw samen met en verschaft de nodige informatie aan de andere projectleiders, de Design & Configuration Manager, de Systems engineer, de Qualitymanager, de Projectdirecteur,…
 • Je zorgt voor het financieel beheer van het project.
 • Je begeleidt je medewerkers van het werfteam en geeft hen raad.
 • Je blijft voortdurend op de hoogte van de nieuwe bouwtechnieken en -materialen.
 • Je neemt actief deel aan de opsporing van de gebreken en de kritieke punten in de werking van het team Metro Noord om zo een dynamische en efficiënte werksfeer van het team te behouden.

To apply for this job please visit www.selor.be.