PROJECTCOÖRDINATOR

  • Fulltime
  • Brussel
  • 1 jaar geleden geplaatst

Iris Ziekenhuizen Zuid

Met de focus gericht op de patiënten en hun behoeften, stellen de Iris Ziekenhuizen Zuid (verspreid over 4 gemeenten in het zuiden van Brussel) en hun 2000 medewerkers, alles in het werk om de ganse bevolking van Brussel en omstreken doelgerichte en kwalitatieve zorgen en een multidisciplinaire aanpak aan te bieden, dit alles met behoud van onze waarde van buurtziekenhuis.

 

      In het kader van de uitvoering van het strategisch plan 2025,

zoeken de Iris Ziekenhuizen Zuid:

een PROJECTCOÖRDINATOR (m/v).

 

Uw voornaamste missie omvat het beheer en de coördinatie van talrijke opgestarte projecten in het kader van het strategisch plan van het ziekenhuis. U verzekert de opvolging, reporting en methodologische ondersteuning.

 

UW FUNCTIE

– Deelnemen aan de oprichting van een PMO binnen het ziekenhuis

– Deelnemen aan de voorafgaande reflexie en helpen bij het voorstellen van de volgordebepaling en het prioriteits- en urgentieniveau van de projecten

– De voor de sturing en het slagen van de projecten noodzakelijke middelen op het vlak van human resources, technieken en financiën identificeren

– De verschillende betrokken partijen motiveren en zin geven aan de projecten

– De projectleiders superviseren en ondersteunen in de verschillende fasen (opstellen van de lastenboeken, risicoanalyse, communicatie, opstellen van de KPI…), onder meer door steun en methodologische middelen te bieden om het project te doen slagen

– Het ontwerp van het financieel plan uitwerken/begeleiden

– De evolutie van de projecten coördineren en controleren en een regelmatige en duidelijke reporting verzekeren

– Vergaderingen voorbereiden (reporting, beslissingen voorbereiden) met de verschillende opvolgings- en sturingslichamen

– Een adequate communicatie met de verschillende deelnemende partijen verzekeren in de diverse fasen van het project

– Probleem- of conflictsituaties oplossen en de slaagfactoren van de projecten maximaliseren, onder meer door de beheersmethodes van de veranderingen toe te passen

– Het gebruik van de verschillende instrumenten verbeteren, rationaliseren en centraliseren

– Voorstellen van nieuwe ontwikkelings- en verbeteringsprojecten formuleren

 

UW PROFIEL

Diploma en getuigschriften

– Master (bvb.: beheersingenieur, gezondheidswetenschappen, beheer van gezondheidsinstellingen)

– In het bezit van een PMO-certificatie

 

Ervaring, competenties

 

U hebt:

– Minstens 3 jaar ervaring in de coördinatie en het beheer van projecten, verspreid over meerdere jaren is onontbeerlijk

– Ervaring in het beheer van veranderingen is zeer gewenst

– Ervaring in het beheer van multidisciplinaire projecten in het ziekenhuismilieu is een troef

 

– U bezit uitstekende kennis op het vlak van projectbeheer (technische en relationele aspecten, communicatie) en PMO

– U bezit goede kennis op het vlak van beheer van veranderingen

– U bezit basiscompetentie op financieel vlak en in statistieken, cijferanalyse

– U bezit goede kennis op het vlak van IT (ms office, software voor projectbeheer)

– U bent tweetalig Nederlands – Frans

 

– U bent autonoom, beschikbaar en vastberaden om u aan te passen aan uiteenlopende milieus

– U weet te motiveren, animeren, een groeps- en samenwerkingsgeest op te bouwen

– U geeft blijk van creativiteit en begrijpt gemakkelijk de belangen van onze gesprekspartners

 

WIJ BIEDEN

– Een gevarieerde en boeiende functie in een stimulerende en dynamische werkomgeving

– Een aangename werksfeer

– Een vormingsprogramma gedurende uw volledige loopbaan

– Een voltijds contract (38u/week) voor onbepaalde duur met een weddeschaal van de overheidssector en talrijke extralegale voordelen:

  • voorkeurtarieven in alle ziekenhuizen van het Iris-netwerk
  • maaltijdcheques ter waarde van 7,30 euro
  • tussenkomst (80%) in de kosten van het openbaar vervoer en fietsvergoeding
  • een tweetaligheidstoelage (onder voorbehoud van voorlegging van de Selor 10 of 12)
  • 24 dagen wettelijk verlof en 6 extralegale verlofdagen.

 

INTERESSE OM DEEL VAN ONS TEAM UIT TE MAKEN?

Solliciteer voor 15 mei 2016 aan de hand van het formulier online: www.his-izz.be  (rubriek werkaanbiedingen).

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer Alban ANTOINE, Adviseur Strategie, op het nummer 02/739.87.51. (secretariaat: Mevr. Radi).