Projectcoördinator stadsregionale samenwerking

 • Fulltime
 • Antwerpen
 • 3 jaar geleden geplaatst

Stad Antwerpen

Inwoners van de stadsregio Antwerpen beseffen dat een groeiende bevolking impact heeft op de organisatie van bijkomende woningen en voorzieningen. Daarom zoeken ze een projectcoördinator die de krachten bundelt bij de stad en de randgemeenten om deze bijkomende groei slim op te vangen. Deze brugfunctie tussen gemeenten is weggelegd voor een overtuigende netwerker met interesse in stedenbouw.

 

Context

 

De gemeenten Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wommelgem en Wijnegem hebben zich verenigd om de ruimtelijke uitdagingen die gepaard gaan met de voorspelde bevolkingsgroei, in stadsregionaal verband aan te pakken.

De zuidoostelijke rand van Antwerpen kent tegen 2030 een aanzienlijke behoefte aan bijkomende woningen maar ook aan bijkomende werkplekken en voorzieningen zoals scholen, kinderopvang, toegankelijke groene ruimten, dienstencentra, zorgvoorzieningen, … . Tegelijk is de ruimte beperkt en verandert de bebouwde omgeving vaak traag. Daarom spreken we liever niet zomaar van verdichting als opgave, maar van slim verdichten. Het is zaak om de voorzieningengraad in de stadsrand evenwichtig en op peil te houden, en om de woonmilieus te vernieuwen tot aantrekkelijke plekken waar nabijheid, een mix van functies en lokale economieën een troef zijn.

Wat doe je

 

 • Je werkt vanuit het bedrijf stadsontwikkeling van de stad, maar treedt in alle onafhankelijkheid, objectiviteit en autonomie op voor alle betrokken gemeenten.
 • Je bouwt een gestructureerde samenwerking uit tussen de betrokken steden en gemeenten in de Zuidoostelijke rand van Antwerpen. Je stemt daarbij af met andere lopende samenwerkingsverbanden of netwerken.
 • Je leidt het overleg tussen alle partners, onderhoudt de contacten met medewerkers, ambtelijke en politieke sleutelfiguren in de gemeenten en externe partners en je bouwt actief een eigen informatienetwerk uit.
 • Je werkt een visie uit rond ‘slim verdichten’ binnen een stadsregionale samenwerking.
 • Je werkt een gefaseerde structuur uit waarbinnen de partnergemeenten zich kunnen vinden.
 • Je coördineert en bewaakt de voortgang van stadsregionale projecten.
 • Je volgt de financiële en inhoudelijke rapportage aan de subsidiërende overheid op.
 • Je schoolt je constant bij en blijft op de hoogte van nieuwe binnen- en buitenlandse trends.

 

Wat verwachten we van je

 

 • Je legt vlot contacten en bent een echte netwerker.
 • Je kan anderen gemakkelijk overtuigen.
 • Je bent een goede procesbegeleider.
 • Je kan strategisch advies verlenen.
 • Je kent de werking van een lokale overheid.
 • Je hebt kennis van strategische planning en projectmanagement.
 • Je hebt interesse in mobiliteit, ruimtelijke ordening, lokaal woonbeleid, ruimtelijke plannen,…
 • Je bent bereid je regelmatig te verplaatsen, ook ’s avonds.
 • Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen

 

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma en je voldoet aan de sollicitatievoorwaarden.
 • Een aanvullende opleiding “ruimtelijke planning en stedenbouw” is een pluspunt maar niet verplicht.

 

Wat mag je van ons verwachten

 

 • Je gaat aan de slag in den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen. Je verplaatst je regelmatig naar de partnergemeenten.
 • Je wordt in dienst genomen als consulent stedenbouw (A1-3) met een contract onbepaalde duur.

Je wordt inhoudelijk aangestuurd door (het op te richten overlegmodel van) de projectpartners van het samenwerkingsverband. In afwachting van een uitgewerkt overlegmodel val je onder de operationele supervisie van de bestuurscoördinator Ruimte van de stad Antwerpen.

 • Je wordt ondersteund door een team van ruimtelijk planners, omgevingsanalisten, ontwerpers, mobiliteitsdeskundigen, specialisten publiek domein, vergunningsverleners, stadsbouwmeester, … van de partnergemeenten.
 • Je verdient een minimum bruto maandloon van 2 928,63 euro dat ook hoger kan zijn als je relevante ervaring kan voorleggen.   Jouw loon kan je berekenen met de loonsimulator.
 • De stad biedt daarnaast verschillende vergoedingen en verloningen.

 

Hoe solliciteren

Solliciteren is mogelijk online via www.antwerpen.be/jobs tot en met 18 februari 2015.

 

Heb je alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag ?

Mail: projectcoordinator_slimverdichten@stad.antwerpen.be

Of contacteer een van de 2 aanspreekpunten voor deze selectie:

Dossierbeheerder: Kim Van de Vel 03 338 37 48

Recruiter: Leen Vander Elst 03 338 21 90

Om te solliciteren gaat u naar http://www.antwerpen.be/jobs →