Projectbeheerder voor de cel Geweld (m/v) voor het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

  • Fulltime
  • België
  • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je staat in voor het beheren en benutten van de nationale en internationale thematische projecten i.v.m. gendergerelateerd geweld teneinde op substantiële wijze bij te dragen tot de missie van het Instituut. Daarnaast zal je ook bijdragen tot de vertegenwoordiging van het Instituut in Belgische en internationale organen en bij vergaderingen, conferentie, seminaries, enz. teneinde het thema van gendergerelateerd geweld op de agenda te plaatsen en te verdedigen. Je geeft ook input om zo de senior coördinator in zijn/haar taken/functie te ondersteunen.

Binnen de functie neem je verschillende rollen op:

Als projectbeheerder het lanceren en beheren van een project van begin tot einde teneinde het project te realiseren binnen de door de directie bepaalde termijnen en budgettaire middelen en in naleving van de geldende reglementeringen.
Hieronder kunnen volgende taken begrepen worden:

  • het leggen van contacten met relevante partners en actoren en het beschrijven van het thema van het project met behulp van studiewerk om zich het toevertrouwde thema eigen te maken
  • het opvolgen van het evaluatieproces en de werking van de projectcomités in samenwerking met de senior coördinator en de directie
  • het ontwikkelen van een proactieve en reactieve expertise
  • coördinatie van netwerken en consultatierondes
  • voorbereiden van inhoudelijke dossiers ter voorbereiding van beleidsmatige besprekingen (beleidsadviezen)
  • analyseren van voortgang van dossiers en voorbereiden van nieuwe mogelijke maatregelen in geval van gebrek aan voortgang of indien zich nieuwe opportuniteiten voordoen

Als redacteur verzamelen, herschrijven, aanpassen en voorstellen van de informatie teneinde de verzamelde informatie op een duidelijke en verstaanbare manier voor te leggen aan de senior coördinator die instaat voor de opvolging van meerdere projecten. Je zorgt ook voor het analyseren van verschillende acties in het kader van de verschillende actieplannen ‘geweld’.

Als deskundige/specialist verder uitdiepen en onderhouden van de kennis over het thema gendergerelateerd geweld en ter beschikking stellen van zijn/haar ervaring aan anderen en een referentiepunt zijn voor alle in de projecten behandelde thema’s teneinde een adequate informatie te verstrekken in het expertisedomein en zo goed mogelijk te antwoorden op interne en externe vragen.

Als vertegenwoordiger in Belgische en internationale organen bijdragen aan de voorbereiding van een standpunt van het Instituut en/of België inzake gendergerelateerd geweld teneinde het Belgische federale beleid te positioneren binnen nationale en/of internationale initiatieven.

Als contactpersoon vergemakkelijken van de uitwisseling van informatie over de gelijkheid van vrouwen en mannen en het contactpunt zijn tussen het Instituut en de medewerkers en de andere overheids- en private organen teneinde een positief beeld op te wekken van het Instituut.

Als kennisbeheerder vergroten van de in het Instituut aanwezige kennis teneinde deze kennis toegankelijk te maken voor de collega’s en, in voorkomend geval, voor personen buiten het Instituut.