Project Manager CBTC Trackside (M/V)

  • Fulltime
  • België
  • 1 jaar geleden geplaatst

MIVB

Je staat in voor de volledige integratie van het gedeelte CBTC (Communication Based Train Control) Trackside in de stelplaatsen van MIVB en langs de spoorlijnen, van de analyse van de specificaties tot de indienststelling en de overdracht aan de Business Unit Metro en het departement Onderhoud en werken Signalisatie voor het commercieel beheer.

Verantwoordelijkheden binnen het project
– De relevantie analyseren van de offertes die geleverd worden in het kader van het programma PULSAR voor het gedeelte integratie van het CBTC-systeem Trackside
– Erop toezien dat elke specificatie van het bestek in acht genomen wordt en traceerbaar is bij de implementatie.
– Instaan voor de coördinatie van de verschillende technische vergaderingen met de leverancier en de entiteiten voor de bestudering en de integratie van het CBTC-systeemTrackside.
– Audits uitvoeren bij de leveranciers om toe te zien op de technische vordering van het project ten opzichte van de planning van het programma PULSAR
– De activiteiten met betrekking tot de integratie van het CBTC-systeem Trackside alsook de migratie van de bestaande signalisatiesystemen organiseren.
– Meewerken aan de functionele testcampagnes van het CBTC-systeem Trackside
– Erop toezien dat de documentatie met betrekking tot de technische aspecten, het onderhoud en de opleiding volledig is.
– Een proactief beheer voeren met betrekking tot de risico’s van zijn project en een risk register bijhouden

Gevraagd profiel

– Diploma master ingenieur (elektromechanica, elektrotechniek en elektronica)
– Kennis van spoorwegsignalisatie en van de integratie van signalisatiesubsystemen
– Ervaring in de hernieuwing van spoorwegsignalisatie en de migratie is een pluspunt
– Goede kennis van het Nederlands en Engels, kennis Frans is een pluspunt.
– In staat zijn om een project dat uitbesteed is te beheren en de ontwikkelingen en verwezenlijkingen van de leveranciers op te volgen.
– De belangen van zijn (interne) klanten ten aanzien van de voorgestelde
oplossingen verdedigen
– Kunnen optreden als technisch referentiepersoon voor het deel CBTC Trackside alsook de technische kennis kunnen doorgeven
– Projectpartners kunnen aansturen, motiveren en opvolgen, conflicten kunnen beheren, vermogen om in team te werken, autonomie en proactiviteit, zin voor verantwoordelijkheid

https://jobs.stib-mivb.be/jobs/project-manager—systeme-ferroviaire-cbtc-hf-f1?criteria%5BFRO_REQ_ADD_FUNCTIONAL_AREA_LB%5D%5B%5D=0003&criteria%5BFULLTEXT_SEARCH%5D=&locale=nl