Project Manager burgerlijke bouwkunde (M/V)

  • Fulltime
  • België
  • 1 jaar geleden geplaatst

MIVB

Binnen Brussel Mobiliteit beheert de Directie Beheer en Onderhoud van de Sporen (DBO) 300 km sporen. Haar belangrijkste taken zijn de infrastructuren (rijweg, stoepen, fietspaden en kunstwerken), uitrustingen (statische en dynamische signalisatie, verlichting, veiligheidsuitrustingen in de tunnels enz.) en spooraccessoires (aanplantingen, stadsmeubilair, kunstwerken, fonteinen, relingen en vangrails enz.) onderhouden en moderniseren.
Binnen de DBO beheert de burgerlijkebouwkundecel van de kunstwerken de weg- en voetgangers-tunnels, bruggen, loopbruggen en hun bijbehorigheden. Dat patrimoniumbeheer vertaalt zich in investerings- en onderhoudswerken om de veiligheid van de werken en hun leefbaarheid te verzekeren door middel van een meerjareninvesteringsplan.

Je takenpakket omvat concreet het volgende:

– Je analyseert de technische, financiële en organisatorische uitvoerbaarheid van een aanvraag voor werken alsook de risicostudie.
– Je identificeert alle dienstverstrekkers, gesprekspartners en experten (technische, wettelijke, menselijke en werkaspecten, …).
– Je helpt de celleider bij het onderzoeken van de aanvragen voor werkprojecten. Je bepaalt en regelt de organisatie van het project binnen een PMO-aanpak (governanceplan voor het project, de departement¬chef helpen bij het rapporteren, de Project Tracking verzekeren, de rollen en verantwoordelijkheden bepalen, …).
– Je beheert de opstelfase van het bestek: je coördineert en superviseert het schrijven van de functionele en technische specificaties, stelt de administratieve en financiële clausules op.
– Je beheert de aanbod- en vraagfasen: je bepaalt het type publicatie, kwalificatie en selectie, aanbiedingenanalyse, onderhandeling; je werkt de verbintenissen en bestellingen uit; en je verzekert de budgettaire voorzieningen met de directie voor programmabeheer.
– Je bepaalt de integratieplanning van elektromechanische uitrustingen in de projecten.
– Je superviseert de functionele en technische analyses.
– Je staat in voor de tenuitvoerbrenging van de Q-C-D-doelstellingen van het project.
– Je laat informatie naar de hiërarchische leiding doorstromen over elke beslissing betreffende eender welke afwijking van het project via het PMO-dashboard of over geïdentificeerde risico’s / vastgestelde problemen; je stelt oplossingen / alternatieven voor; je draagt bij aan de besluitvoering van de Hogere Autoriteit volgens de delegatieregels vastgelegd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
– Je coördineert, communiceert en superviseert de ontwikkelings- of uitvoeringsfasen van het project.
– Je staat in voor de opvolging van het in productie brengen (inclusief de documentatie en de overdracht van knowhow) alsook van de voorlopige en definitieve inontvangstneming (leiden en coördineren om de inontvangstneming van de werken te bekomen waardoor hun inwerkingstelling mogelijk wordt).
– Je installeert het projectteam en leidt het: je bepaalt, volgt en evalueert de doelstellingen; …

Gevraagd profiel

– Universitaire of hogere studies van het lange type in een richting met een industrieel technisch karakter
– Opleiding en/of ervaring op het gebied van projectenbeheer
– Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de moedertaal en passieve kennis van de tweede landstaal
– De technieken van projectbeheer en onderhandelingsgedrag beheersen
– Goede toegepaste kennis van de wetgeving betreffende de openbare aanbestedingen
– De richtlijnen en wettelijke verplichtingen betreffende de veiligheid op werven kennen
– Goede kennis van de technieken voor burgerlijk bouwkundewerk die specifiek zijn voor kunstwerken
– Organisatietalent, goede communicatievaardigheden, assertiviteit, teamgeest, stressbestendigheid, flexibiliteit, vermogen om objectief doch vasthoudend te onderhandelen

https://jobs.stib-mivb.be/jobs/project-manager-en-genie-civil-hf-f1?criteria%5BFRO_REQ_ADD_FUNCTIONAL_AREA_LB%5D%5B%5D=0003&criteria%5BFULLTEXT_SEARCH%5D=&locale=nl