Programmaleider drugs

 • Fulltime
 • Antwerpen
 • 2 jaar geleden geplaatst

Stad Antwerpen

Programmaleider drugs

Vaste jobStad antwerpenA-niveauVolgens diplomavoorwaardenVolgens bevorderingsvoorwaardenVolgens mobiliteitsvoorwaardenMasterVeiligheidJeugdMaatschappelijke dienstverleningJuristiekAndere
Antwerpenaars wensen een stad waar het aangenaam wonen en samenleven is voor iedereen. Daarom zoeken ze een programmaleider die het drugsbeleid van de stad vormgeeft.  Die medewerker zorgt voor een optimale samenwerking tussen alle betrokken partners en werkt daarbij vanuit verschillende specifieke invalshoeken: preventie, repressie, nazorg, veiligheid, criminaliteit en overlast.

Wat doe je?

 • Je doet beleidsvoorbereidend werk voor alle materie die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft met drugsproblematiek.
 • Je ontwikkelt nieuwe concepten op basis van gedetecteerde noden. Je volgt de actualiteit, nieuwe tendensen en ontwikkelingen in binnen- en buitenland op.
 • Je vertaalt je werk in beleidsnota’s, rapporten en samenvattingen voor het management.
 • Je verleent advies aan het management, collega’s en andere partners.
 • Je onderhandelt en werkt intensief samen met interne en externe partners, zoals o.a. de netwerkverantwoordelijke drugs en de consulent preventief gezondheidsbeleid.
 • Je beheert en evalueert, zowel  inhoudelijk als financieel, de uitvoeringsovereenkomsten met verschillende partners.
 • Je neemt deel aan verschillende fora en overleggen die betrekking hebben op de drugsproblematiek.
 • Je behandelt vragen en klachten voor verschillende doelgroepen.

Wat verwachten we van je?

 • Je hebt kennis van (jeugd)recht en van het hulpverleningsnetwerk en bouwde reeds relevante werkervaring op in dit werkveld.
 • Kennis van drugsproblematiek is zeker een meerwaarde.
 • Je kent de Antwerpse stedelijke omgeving en de sociale kaart.
 • Je hebt uitstekende relationele vaardigheden in diverse contexten.
 • Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je analyseert gericht gegevens en beoordeelt informatie kritisch. Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je kan problemen analyseren en er een oplossing voor formuleren.
 • Je handelt resultaatsgericht.
 • Je bent vertrouwd met het faciliteren van inspraak en besluitvorming.
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid en komt verbintenissen na.
 • Je bent een echte netwerker.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
 • Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Wat mag je van ons verwachten?

 • Je gaat aan de slag in Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen.
 • Je wordt in dienst genomen als consulent (niveau A1-3) met een contract van onbepaalde duur.
 • Je verdient een minimum bruto maandloon van 2928.63 euro dat ook hoger kan zijn als je relevante ervaring kan voorleggen.   Jouw loon kan je berekenen met de loonsimulator
 • De stad biedt daarnaast verschillende vergoedingen en verloningen.

Medewerkers van de stad, het OCMW en Kinderopvang vertellen jou alvast graag hun verhaal.

Selectiedata en –procedure?

 • Voorafgaand aan de selectie wordt er een preselectie op basis van CV en motivatie georganiseerd.
 • De selectie zelf vindt plaats in de loop van maart 2016. Ze bestaat uit een thuisopdracht  en een interview. Je leest er alles over in de uitgebreide informatiebrochure onderaan deze pagina.

Heb je een (arbeids-)handicap, dan voorzien wij redelijke aanpassingen en aparte begeleiding binnen de selectie zodat je handicap je deelname aan de test niet verhindert.

Hoe kan je je voorbereiden?

 • Lees de brochure grondig door. We lichten toe welke competenties we meten via welke methodieken. Tip: houd deze brochure bij, zo kan je ze ook tijdens de selectie opnieuw raadplegen.
 • Meer info over de stad, de competenties die we meten, de selectiemethodieken die we gebruiken en tips voor een goede sollicitatie vind je op de website van de stad.
 • Wij geloven dat je gelukkiger bent, beter presteert en meer zal bereiken wanneer je werkt bij een organisatie die goed bij je past.  Test uit of jouw waarden passen bij die van de stad.   Leer meer over jezelf en stuur jouw resultaat mee  met je sollicitatie. Doe de test.

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren doe je online via de Talentbank van de stad.

Medewerkers van stad en OCMW maken gebruik van de Talentbank voor medewerkers.

Solliciteren is mogelijk tot en met 11 maart 2016.

 

Hulp bij digitaal solliciteren vind je in ons stappenplan.

Heb je alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag?

Mail:  programmaleider_drugs@stad.antwerpen.be

Of contacteer een van de 2 aanspreekpunten voor deze selectie:

Frieda Brentjens 03  338 46 22

Eline Jacobs 03 338 31 53