Preventieadviseur (M/V/X)

  • Fulltime
  • België
  • 1 jaar geleden geplaatst

Selor

Je analyseert risico’s, doet voorstellen en voert maatregelen in inzake preventie en bescherming op het werk. Je verstrekt adviezen ter zake aan de werkgever overeenkomstig de wetten betreffende het welzijn (wet van 4 augustus 1996 en het KB van 27 maart 1998) teneinde bij te dragen aan betere arbeidsomstandigheden en enig schadelijk risico voor de werknemer te voorkomen. Je voert de taken van preventieadviseur in de overheidsdiensten uit die omschreven zijn in de ministeriële omzendbrief van 7 juni 2002.