Preventieadviseur (m/v) voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

 • Fulltime
 • België
 • 3 jaar geleden geplaatst

Selor

 • Je staat in voor een goede werking van de interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk.
 • Je begeleidt en adviseert alle andere preventiemedewerkers binnen de dienst Preventie.
 • Je bent als preventieadviseur verantwoordelijk van de uitvoering van de wettelijke taken zoals die zijn vastgelegd in de wettelijke bepalingen over welzijn op het werk.
 • Je werkt opvolgings- en controlerapporten uit inzake veiligheid, preventie en welzijn op het werk.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en uitwerking van het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan.
 • Je geeft adviezen en aanbevelingen aan de verantwoordelijken en de medewerkers om hen bewust te maken van het belang van de naleving van de normen en regels.
 • Je houdt je kennis actueel en je blijft op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het eigen werkdomein.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon
Minimum aanvangswedde: 41.625,39 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering na 6 maanden
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • voordelig GSM abonnement na zes maanden
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (vlakbij het station Brussel-Noord)
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • werken in een aangename omgeving
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar (+ verlof tussen Kerst en Nieuw).

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.