Preventieadviseur – Arbeidsgeneesheer (m/v) voor Empreva – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je houdt toezicht op de gezondheid van de personeelsleden van de aangesloten federale overheidsinstellingen.

 • Je houdt toezicht op de gezondheid van de werknemers om gemotiveerde beslissingen te nemen, in overeenstemming met de wet- en regelgeving betreffende het welzijn op het werk.
 • Je voert de opdrachten die bepaald zijn in de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers uit. Zo werk je mee een gezondheids- en preventiebeleid uit binnen de federale overheidsdiensten.
 • Je vertegenwoordigt de dienst op vergaderingen en verleent advies aan instanties binnen de federale overheid.
 • Je volgt de medisch-wetenschappelijke vakliteratuur op en speelt relevante informatie door aan collega’s, om zo de medische expertise op een hoog peil te houden.
 • Je bedenkt nieuwe procedures die aangepast zijn aan omstandigheden en openbare diensten, om problematieken op een optimale manier op te kunnen volgen.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31

Loon
Minimum aanvangswedde: 52.079 EUR  (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Hiernaast ontvang je een maandelijkse forfaitaire vergoeding die momenteel 231,90 EUR bedraagt.

Voordelen

 • Je domicilie zal functioneren als administratieve standplaats, bijgevolg wordt ook de kilometervergoeding (0,3352/km) vanaf de woonplaats van de betrokkene berekend.
 • omnium autoverzekering
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • beschikken over een laptop ter beschikking en een maandelijks forfaitair bedrag voor internet evenals een maandelijkse premie voor de aankoop van een GSM
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar en sluiting tussen Kerst en Nieuwjaar.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.