Opvoeder (m/v/x) voor de FOD Binnenlandse Zaken

  • Statutair
  • België
  • 1 jaar geleden geplaatst

Selor

Tijdens het verblijf van de bewoners in het centrum, sta je in voor hun begeleiding, hun welzijn, de ontspanningsmomenten en hun algemene ontwikkeling. Dit doe je met eerbied voor de wettelijke, reglementaire en hiërarchische bepalingen en in overeenstemming met de geldende richtlijnen.

  • Je staat als pedagoog in voor de gezamenlijke en individuele pedagogische begeleiding van bewoners. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de opvang van nieuw aangekomen vreemdelingen, en werk je mee aan een vlotte integratie van de nieuwelingen in de bewonersgroep. Je volgt hen op en steunt hen in dit hele proces.
  • Je bent een echte animator. Je staat in voor de begeleiding en ontspanning van de bewoners om de algemene ontwikkeling van de bewoners te waarborgen. Je bent bijzonder gevoelig voor het opmerken en aanvoelen van spanningen in de bewonersgroep en treedt op als bemiddelaar tussen de bewoners of de bewonersgroepen.
  • Je staat als logistiek verantwoordelijke in voor het beheer van ontspanningsmateriaal en voor de toegang tot informatie voor de bewoners. Je zorgt mee voor de verdeling van verschillende soorten informatiebronnen, zoals geschreven pers of literatuur, en ontspanningselementen zoals DVD, muziek, TV,…
  • Je staat als administratief medewerker in voor de opvolging van de georganiseerde activiteiten van het team. Je verzorgt hierbij een duidelijke rapportage van de verschillende taken.

Je waakt erover dat je dienstverlening aan de burgers neutraal is en als neutraal ervaren wordt.
Wanneer je in contact komt met het publiek vermijd je dat het vertrouwen van het publiek in je volledige neutraliteit, in je bekwaamheid of in je waardigheid in het gedrang zou komen.
Dit doe je door elk woord, elke houding en elk voorkomen te vermijden dat dit vertrouwen zou kunnen schaden.

Voor meer informatie over de verschillende functies binnen de centra kan je deze video (youtube) bekijken.

Meer info over de jobinhoud?
Lin Cooremans – Administratief Assistent
Contactpersoon P&O Cel Centra bij de Dienst Vreemdelingenzaken
Tel.: 02/793.95.12
E-mail: lin.cooremans@ibz.fgov.be

Opgelet: Solliciteren via dit mailadres is niet mogelijk. Zie sollicitatieprocedure