Opvoeder (m/v) voor FOD Binnenlandse Zaken

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Tijdens het verblijf van de bewoners in het centrum, sta je in voor hun begeleiding, hun welzijn, de ontspanningsmomenten en hun algemene ontwikkeling. Dit doe je met eerbied voor de wettelijke, reglementaire en hiërarchische bepalingen en in overeenstemming met de geldende richtlijnen.

 • Je staat als pedagoog in voor de gezamenlijke en individuele pedagogische begeleiding van bewoners. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de opvang van nieuw aangekomen vreemdelingen, en werk je mee aan een vlotte integratie van de nieuwelingen in de bewonersgroep. Je volgt hen op en steunt hen in dit hele proces.
 • Je bent een echte animator. Je staat in voor de begeleiding en ontspanning van de bewoners om de algemene ontwikkeling van de bewoners te waarborgen. Je bent bijzonder gevoelig voor het opmerken en aanvoelen van spanningen in de bewonersgroep. Verder treed je op als bemiddelaar tussen de bewoners of de bewonersgroepen.
 • Je staat als logistiek verantwoordelijke in voor het beheer van ontspanningsmateriaal en voor de toegang tot informatie voor de bewoners. Je zorgt mee voor de verdeling van verschillende soorten informatiebronnen, zoals geschreven pers of literatuur, en ontspanningselementen zoals DVD, muziek, TV,…
 • Je staat als administratief medewerker in voor de opvolging van de georganiseerde activiteiten van het team. Je verzorgt hierbij een duidelijke rapportage van de verschillende taken.

Voor meer informatie over de verschillende functies binnen de centra kan je deze video (youtube) bekijken.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als technisch deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon
Minimum aanvangswedde: 27.027,55 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je slaagt voor de selectieprocedure zal als laatste stap van de aanwervingsprocedure een voorafgaande gezondheidsbeoordeling plaatsvinden. Dit houdt in dat je medische geschiktheid voor deze functie zal worden onderzocht door een arbeidsgeneesheer. Je kan enkel in dienst treden indien je medisch geschikt wordt verklaard.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.