Operationeel Manager (m/v) voor het contactpunt en de residuaire klachtendienst van de Consumentenombudsdienst

 • Fulltime
 • België
 • 3 jaar geleden geplaatst

Selor

Je helpt de nieuwe Consumentenombudsdienst mee oprichten. Je staat in voor een zeer divers en uitdagend takenpakket.

In opdracht van en in samenwerking met het directiecomité oefen je onder andere volgende taken uit:

 • je bepaalt, plant, coördineert en superviseert de verschillende activiteiten van het contactpunt en de klachtendienst, zowel intern als extern. Je vertaalt het strategisch plan in een actieplan met duidelijke operationele objectieven voor de diensten en je zorgt ervoor dat deze uitgevoerd worden. Je volgt het dagelijks werk van de medewerkers op.
 • je leidt, motiveert, evalueert en verzekert de ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerkers (ongeveer een 10-tal) van de diensten zodat deze optimaal functioneren. Je geeft richtlijnen en stippelt objectieven uit voor elke medewerker en volgt de resultaten op. Je verdeelt de taken en zorgt voor een goede coördinatie. Je geeft de medewerkers constructieve feedback over hun functioneren. Op regelmatige basis organiseer en leid je teamvergaderingen.
 • je vertegenwoordigt de dienst bij de verschillende overlegorganen en de belangrijkste partners van de Consumentenombudsdienst (meer specifiek bij de verschillende instanties bevoegd voor de verwerking van consumentengeschillen) zodat de visie en de waarden van de organisatie duidelijk gecommuniceerd worden. Je bouwt een netwerk uit en onderhoudt relaties met de interne en externe klanten.
 • je blijft constant op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op reglementair vlak (Europees en nationaal) maar ook op andere domeinen die betrekking hebben tot jouw materie. Je deelt deze informatie op een actieve manier met je medewerkers.
 • je organiseert de klachtenbehandeling. Je ziet er op toe dat de klachten ingediend door de consumenten behandeld en beantwoord worden of dat de medewerkers hen doorverwijzen naar de bevoegde ombudsdienst. Je beantwoordt zelf ook al eens vragen van consumenten of bedrijven met betrekking tot consumentengeschillen. Je houdt de nodige statistieken bij met betrekking tot deze klachten en je deelt deze informatie met het directiecomité.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als operationeel manager (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon
Minimum aanvangswedde: 40.016,99 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Het is mogelijk om anciënniteit uit de privé mee over te nemen indien het gaat om nuttige en relevante ervaring voor deze functie.

De werknemer wordt jaarlijks geëvalueerd. Afhankelijk van de evaluatie kan de bediende vlugger of minder vlug evolueren binnen de geldelijke loopbaan.

Voordelen

 • eindejaartoelage en vakantiegeld
 • andere voordelen op het vlak van de algemene sociale uitkeringen zoals kinderbijslag, haard- en standplaatstoelage, kraamgeld en adoptiepremie
 • toelage voor meertaligheid
 • een hospitalisatieverzekering
 • een gratis abonnement voor het openbaar vervoer
 • het gebruik van een dienst-gsm met tussenkomst van de consumentenombudsdienst tot een in het arbeidsreglement bepaald bedrag
 • een fietsvergoeding
 • sociale dienst
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.