Onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor (m/v/x) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je stelt onderzoeken in naar de ongevallen en incidenten op het spoor om de technische oorzaken ervan aan het licht te brengen. Dit doe je in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Zodra je op de hoogte bent gebracht van het ongeval, begeef je je ter plaatse om alle beschikbare inlichtingen te verzamelen, te registreren en te analyseren. Je wint informatie in bij de aanwezige deskundigen. Hierbij hou je steeds rekening met de veiligheid van jezelf en anderen. Deze ongevallen zijn onvoorspelbaar en vereisen dat je snel reageert, op elk uur van elke dag. Je kan geconfronteerd worden met moeilijke situaties zoals ongevallen met slachtoffers of een hoge druk van buitenaf.

Na dit veldonderzoek, contacteer je de spoorwegondernemingen om nadere informatie in te winnen. Je gaat vervolgens over tot een objectieve feitenanalyse om de ongevalsoorzaken vast te stellen. Je stelt het eindrapport op, indien nodig gevolgd door veiligheidsaanbevelingen om te voorkomen dat dergelijke ongevallen zich opnieuw voordoen.

Je werkt mee aan de risicoanalyse van de incidentmeldingen door te werken met de database met daarin alle incidenten die zich hebben voorgedaan. Je legt de analysecriteria voor deze informatie vast om terugkerende incidenten te bepalen. Je verricht een diepgaandere analyse om aanbevelingen te doen aan de verschillende spelers in de spoorwegsector om het aantal incidenten te verminderen.

Je werkt mee aan de beleidsvoorbereiding door:

 • de onderzoeksprocessen en procedures te beschrijven en te definiëren. Je werkt voornamelijk aan de aanpassingen waar de Europese autoriteiten om vragen: aanpassingen om de reglementeringen en procedures op dit gebied in Europa te harmoniseren.
 • nationale (met de spoorwegsector) en eventueel internationale (bijvoorbeeld met het Europees Spoorwegbureau) vergaderingen voor te bereiden en bij te wonen.
 • relaties met de verschillende spelers in de spoorwegsector te ontwikkelen en te onderhouden.

Deze functie kan onregelmatige uren, weekendprestaties en dringende oproepen met zich meebrengen. Na het beëindigen van je opleiding deel je wekelijkse wachtdiensten met je collega’s. Er is een specifiek systeem van recuperatie en vergoedingen voorzien om deze prestaties te compenseren.

Gezien de aard van de functie zijn er bepaalde vereisten op het fysieke vlak.

Omwille van de vele dienstverplaatsingen, is het een belangrijk pluspunt om over een rijbewijs B te beschikken.

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 35.191,79 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Je krijgt een extra premie voor wachtdiensten.

Een

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • een goed evenwicht tussen werk en gezin dankzij een 38-uren week en de mogelijkheid om al dan niet te kiezen voor een priksysteem. Geen priksysteem heeft recht op 1 dag recup per maand. Met het priksysteem is er een mogelijkheid om maandelijks overuren in recup op te nemen.
 • werken in een aangename omgeving
 • 26 dagen verlof per jaar.