Netwerkarchitect (m/v/x) voor de FOD Binnenlandse Zaken

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je werkt en breidt de architectuur van het netwerk uit binnen de vastgelegde standaarden en budgetten teneinde een antwoord te bieden op de noden van de organisatie en de ICT-gebruikers.

Je verzekert de opvolging en de evolutie van het ICT-netwerk, zowel op het vlak van de noden van de organisatie als op het vlak van de technologische evoluties teneinde de prestaties en de aangepastheid van het netwerk te waarborgen.

Je brengt de behoeften van de gebruikers en de organisatie inzake ICT (specifieke netwerken) in kaart teneinde de markt gericht te bevragen om een oplossing te bieden voor deze noden.

Je evalueert de verschillende hardware- en softwareoplossingen teneinde een antwoord te bieden op de noden van de organisatie binnen de voorziene middelen, medewerkers en budgetten.

Je evalueert voortdurend de globale belasting van het netwerk teneinde deze belasting binnen de optimale werkingszones te houden en problemen van overbelasting te vermijden.

Je ondersteunt de netwerkbeheerders teneinde een oplossing te bieden voor hun complexe specifieke problemen.

Je volgt de evoluties in het vakgebied op teneinde optimaal in te spelen op nieuwe mogelijkheden, rekening houdend met de wensen van de organisatie.

Je verstrekt advies inzake de impact van nieuwe projecten op het netwerk teneinde het optimaal gebruik van het netwerk te waarborgen.

Aangezien je met gevoelige informatie zal moeten omgaan, moet je een veiligheidsverificatie en een veiligheidsonderzoek ondergaan overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon
Minimum aanvangswedde: 41.625,39 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 verlofdagen en 12 recupdagen per jaar
 • mogelijkheid tot telewerk op termijn
 • relevante ervaring kan meetellen.