Netwerk- en Veiligheidsexpert

 • Fulltime
 • België

Website FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheidsexpert: Je zal instaan voor de IT-veiligheid van de gegevens en systemen van de FOD Binnenlandse Zaken, om zo bij te dragen aan de veilig van het land.

 • Je monitort het netwerk, de systemen en de toepassingen.
 • Je analyseert de incidenten en zorgt voor een snelle eerste oplossing en stelt verbeteringen voor.
 • Je escaleert indien nodig het incident naar andere diensten en dit in meerdere talen.
 • Je maakt deel uit van het ‘first response team’, het centraal coördinatiepunt voor cyberaanvallen en hebt een rol in het ‘blue team’.
 • Je analyseert de risico’s en stelt verbeteringen voor.
 • Je verricht algemeen onderhoud op de systemen op momenten dat de gebruikers niet werken.
 • Je blijft op de hoogte van de nieuwste technologieën.
 • Je garandeert de vertrouwelijke omgang met de informatie.

Je werkt als Veiligheidsexpert in een volcontinu systeem, 24 uur op 24 en dit 7 dagen op 7. Dit impliceert dat je ook nachten en weekends zal moeten presteren. Je werkt in shiften met een duur van minimum 8 uur en maximum 12 uur.

Netwerkexpert: Je staat samen met de Network & Security Manager in voor de werking van het hele netwerk van de FOD Binnenlandse Zaken en de verbindingen tussen dit netwerk en dat van de partners.

 • Je volgt de evaluatie van de noden op korte en lange termijn op voor de ontwikkeling van een coherent en performant netwerk.
 • Je staat in voor de uitvoering van haalbaarheidsstudies betreffende het netwerk en de modernisering ervan.
 • Je staat in voor de uitvoering van van kostenstudies.
 • Je zet de noden van de gebruikers in technische specificaties.
 • Je stelt de technische delen van de bestekken.
 • Je staat in voor de monitoring van de beschikbaarheid van het centrale netwerk en van de lokale netwerken.
 • Je voert risicoanalyses uit betreffende de beschikbaarheid van het netwerk.
 • Je actualiseert de documentatie met betrekking tot het netwerk.
 • Je bereidt de ICT-strategie op betreffende de netwerken van het departement.
 • Je superviseert de door derden uitgevoerde taken op het netwerk.

To apply for this job please visit www.selor.be.