Militair Expert voor de Directie Veiligheid (m/v) voor de FOD Buitenlandse Zaken

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je verantwoordelijkheidsdomeinen bestaan uit:

1. NAVO – GVDB – OVSE:

 • Operationele opvolging van de militaire dimensie in internationale organisaties in overeenstemming met het plan van de Belgische prioriteiten (cfr. regeerakkoorden) binnen de NAVO, de OVSE en de EU (steun en expertise in de voorbereiding van Ministeriële vergaderingen / Topontmoetingen)
 • Specifieke opvolging van kwesties inzake ontwapening en bewapening.

2. OPERATIES/ZENDINGEN/OEFENINGEN:

2.1 Strategische planning en ontwikkeling

 • Analyse van CMC (Crisis Management Concept), CONOPS (Concept of Operations) en OPLAN (Operation Plan)
 • Analyse van herzieningen van de strategie en van de semestriële rapporten van zendingen, en formulering van adviezen als expert (focus op de zendingen waaraan België deelneemt of zou kunnen deelnemen)
 • Steun aan de uitwerking van de jaarlijkse indicatieve planning van de deelname aan lopende en nieuwe zendingen, met inbegrip van de opstelling van administratieve dossiers in dit kader

2.2 Operationalisatie

 • (Militair en civiel) crisisbeheer
 • Evaluatie in termen van capaciteiten en budget van de behoeften die voortvloeien uit de deelname aan zendingen
 • Coördinatie van maatregelen in voorbereiding van een ontplooiing

3. CAPACITEITSONTWIKKELING:

 • Capability building en Force Planning (NAVO, EU)
 • Trainings-, vormings- en uitrustingsprogramma’s
 • Deelname aan de selectie van kandidaturen voor de Basic Generic Training, en opvolging van de dossiers
 • Security Sector Reform

4. COÖRDINATIE (interdepartementeel en interinstitutioneel) EU-NAVO-UNO-OVSE:

 • Deelname en bijdrage (in de hoedanigheid van expert) aan de interne (regionale en bilaterale dossiers, zetelbeleid) en externe (EU-groepen) coördinatie FODBZ,
 • Voorbereiding van en deelname aan (in de hoedanigheid van expert) POLMIL/POLCIV vergaderingen

5. LIAISON MET DEFENSIE

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (maximum 12 maand) als Attaché dossiers multilaterale zaken en mondialisering (niveau A1, functierol projectleider) met de bijhorende weddeschaal.

Loon
Minimum aanvangswedde: 35.191,79 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Eventuele gekende premies (bv gevarenpremie, premie nacht- en weekendwerk) hier ook vermelden

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • kinderdagverblijf
 • gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar
 • 26 dagen verlof per jaar