Medewerker communicatie bij GAPA

 • Fulltime
 • Antwerpen
 • 2 jaar geleden geplaatst

Stad Antwerpen

De Antwerpenaars vinden het belangrijk dat hun straten en pleinen veilig zijn voor alle weggebruikers. Daarom zoeken zij een enthousiaste medewerker die de communicatie rond het parkeerbeleid en mobiliteit in de stad verzorgt.  Deze vlotte expert in communicatie garandeert correcte en positief gebrachte informatie over het mobiliteitsbeleid van de stad voor voetgangers, fietsers, wagens en openbaar vervoer.

Wat doe je?

Met verschillende communicatie-initiatieven creëer je een breed draagvlak voor het parkeer- en het mobiliteitsbeleid in de stad.  Midden tussen mobiliteitsexperten van de stad werk communicatieplannen uit voor onder andere  fietsbeleid, parkeerbeleid en openbaar vervoer. Je takenpakket kan als volgt omschreven worden:

 

 • Je redigeert teksten zoals persberichten, webteksten en bewonersbrieven en zorgt voor een professionele lay-out.
 • Je bereidt evenementen zoals persconferenties en Antwerpen autovrij voor en woont ze ook enthousiast mee bij.
 • Naast de opmaak van de websitepagina’s van GAPA, volgt je ook de social media op voor dit domein.
 • Je coördineert het werk van externe partners zoals een productiehuis en van de eigen collega’s communicatie.
 • Je organiseert specifieke communicatiecampagnes naar bewoners rond thema’s zoals bijvoorbeeld een nieuwe parkeerapplicatie of een sensibilisatiecampagne rond fietsen.
 • Je biedt ondersteuning bij de interne communicatie met de GAPA-medewerkers.
 • Je bouwt netwerken uit binnen en buiten de eigen organisatie  met bijvoorbeeld De Lijn en NMBS.
 • Je evalueert alle acties die je onderneemt.
 • Je rapporteert aan de operationele manager van het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf, de beleidscoördinator mobiliteit en aan de bestuurscoördinator communicatie stadsontwikkeling.
 • Je werkt samen met de collega’s van ondernemen en stadsmarketing.

Wat verwachten we van je?

 • Je staat sterk in je schoenen, kan goed omgaan met stress. De stad op een professionele manier vertegenwoordigen tijdens perconferenties schrikt je niet af.
 • Je bent een geboren netwerker.
 • Dankzij je eigen ervaring en expertise ben je voor collega’s of klanten een onuitputtelijke bron van kennis en advies.
 • Plannen en organiseren kun je als geen ander. Op korte en middellange termijn coördineer je acties, tijd en middelen. Je houdt hierbij rekening met prioriteiten.
 • Je stelt bestaande procedures/werkwijze spontaan in vraag en ziet nieuwe mogelijkheden.
 • Je neemt een standpunt in en schat de consequenties ervan in.
 • Door de verantwoordelijkheid op te nemen voor het eindresultaat van je initiatieven en door doelgericht, op het juiste moment acties te ondernemen realiseer je mee de doelstellingen van de stad.
 • Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Wat mag je van ons verwachten?

 • Je neemt deel aan de algemene selectie ‘strategisch consulent‘ waaraan verschillende kandidaten deelnemen voor verschillende vacatures, waaronder deze.
 • Je wordt in dienst genomen als consulent (niveau A1) met een contract van onbepaalde duur.
 • Je gaat aan de slag bij de stad, het OCMW of een van de andere entiteiten die aan de stad verbonden zijn.
 • Je verdient een minimum bruto maandloon van 2.928,63  euro dat ook hoger kan zijn als je relevante ervaring kan voorleggen. Jouw loon kan je berekenen met de loonsimulator
 • De stad biedt daarnaast verschillende vergoedingen en verloningen.

Selectiedata en –procedure?

 • Voorafgaand aan de selectie wordt er een preselectie op basis van CV en motivatie georganiseerd.
 • De selectie zelf vindt plaats in de loop van november en december 2015 en januari 2016. Ze bestaat uit een psychotechnische proef, een thuisopdracht en een sollicitatiegesprek. Je leest er alles over in de informatiebrochure.  Tip: hou deze brochure bij, zo kan je ze ook tijdens de selectie opnieuw raadplegen.
 • Heb je een (arbeids-)handicap, dan voorzien wij redelijke aanpassingen en aparte begeleiding binnen de selectie zodat je handicap je deelname aan de test niet verhindert.

Hoe kan je je voorbereiden?

 • Lees de informatiebrochure met alle informatie over de selectieprocedure grondig door.
 • Meer info over de stad, de competenties die we meten, de selectiemethodieken die we gebruiken en tips voor een goede sollicitatie vind je op de website van de stad.
 • Jouw perfect match met de stad meet je hier.

Hoe solliciteren?

Solliciteren doe je online via de Talentbank van de stad en is mogelijk tot 20 november 2015.

Het stappenplan vertelt je meer over digitaal solliciteren via de Talentbank.

Heb je alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag?

Mail:  consulent@stad.antwerpen.be

Of contacteer een van de 2 aanspreekpunten voor deze selectie:

An Van Extergem  03 338 37 9403 338 37 94  dossiereigenaar

Anouk Muylle  03 338 31 6803 338 31 68  recruiter

Marleen Dupont  03 98 03  recruiter