Manager Projecten BUS (M/V)

  • Fulltime
  • België
  • 1 jaar geleden geplaatst

MIVB

Als Manager Projecten Bus, lever je de toevertrouwde projecten af binnen de gewenste termijnen, met de gewenste kwaliteit en binnen het overeengekomen budget. In het kader van je functie leid je een ploeg van een 4-tal personen en een aantal consultants en zie je toe op een projectportefeuille met een budget
van 125M€.

Concreet zijn je taken de volgende :

– Je bepaalt de jaardoelstellingen van het eigen departement / project.
– Je maakt een vijfjarenplan (Masterplan) op met daarin alle projecten die op middellange termijn afgeleverd moeten worden, zodat de vereiste technische, financiële en menselijke middelen ingeschat kunnen worden.
– Je stelt beleidslijnen en actieplannen voor om de werking en het prestatieniveau van je eigen departement te verbeteren.
– Je antwoordt op de vragen en organiseert regelmatig overleg- en afstemmingsvergaderingen met bepaalde andere departementen binnen de MIVB: Legal, Purchasing & Logistics, corporate PMO, enz.
– Je ziet erop toe dat de governanceprocessen en de methodes voor projectbeheer die binnen het bedrijf en het departement gelden, worden nageleefd.
– Je stuurt, coördineert en verzekert een objectieve rapportering van de studies en projecten onder je verantwoordelijkheid.
– Je verzekert de budgetopvolging van de projectportefeuille.
– In samenspraak met de PMO Rolling Stock beheer je de middelen : de capacity planning, de toekenning van middelen aan de projecten beheren (staffing), de nood aan middelen (zowel meer als minder) inschatten en de beschikbare capaciteit daarop afstemmen.
– Je draagt bij aan het bepalen van de prioriteiten onder de projecten en komt tussen op sleutelmomenten in de projectcyclus.
– Je beheert de volledige cyclus van je eigen projecten vanaf de initialisatie en de voorstudie tot de realisatie en de definitieve oplevering.
– Je superviseert en stuurt het team aan van projectmanagers die aan je rapporterenJe overlegt regelmatig met de N-1’s van de VP Rolling Stock en je stemt af met de andere N-2’s van het departement Rolling Stock en met de verschillende externe partners (leveranciers, overheden…).
– Je volgt de ontwikkelingen op de markt en binnen de industrie op en houdt regelmatig contact met andere openbarevervoersmaatschappijen om ervaringen over gelijkaardige projecten uit te wisselen.

Gevraagd profiel

– Universitair diploma of hogeschooldiploma in een technische richting (bv.: burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur…)
– Minstens 10 jaar ervaring in een industriële omgeving, met aangetoonde en succesvolle ervaring in het beheer van grote projecten.
– Ervaring op het gebied van procedures voor overheidsopdrachten
– Kennis van Rollend Materiaal
– Een ervaring in het domein van onderhoud is een plus
– Onderhandelingservaring
– Tweetalig FR/NL met kennis van het Engels.
– Kunnen organiseren, plannen, anticiperen en beheren, leiderschap, klant-, kwaliteit- en dienstgerichtheid, goede communicator en relatiebeheerder, besluitvaardig en resultaatgericht, teamplayer.

https://jobs.stib-mivb.be/jobs/manager-projets-bus-hf-f1?category=management-fr&locale=nl