Manager Corporate Legal Affairs (M/V)

  • Fulltime
  • België
  • 1 jaar geleden geplaatst

MIVB

Jobomschrijving

Als Manager Corporate Legal Affairs coördineer en omkader je de Corporate Legal Affairs-activiteiten om de operationele doelstellingen op vlak van kwaliteit, termijnen en efficiëntie te waarborgen met het oog op het adviseren van de algemene directie en de divisies over juridische aangelegenheden (hoofdzakelijk openbare aanbestedingen) ter ondersteuning van de activiteiten van de MIVB en van haar dochterondernemingen.

Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van een coherent beheer binnen het toegewezen departement en voor juridische rechtzinnigheid binnen de onderneming en haar dochter-ondernemingen. Je staat garant voor het optimaliseren van de juridische veiligheid van de activiteiten van de MIVB en haar dochters, waar het gaat om de preventieve aspecten (advies verstrekken om geschillen te vermijden) en curatieve aspecten (geschillen sturen en beheren), hoofdzakelijk in verband met openbare aanbestedingen.

Je takenpakket omvat concreet het volgende:

– Je coördineert, organiseert en plant de verschillende activiteiten van de entiteit volgens de prioriteiten en eenieders bekwaamheden, om de interne of externe klant een dienst te verstrekken binnen de gestelde termijn.

– Je waakt over de goede werking, de opleiding en de ontplooiing van de teammedewerkers om over een goed presterend team te beschikken en zo te beantwoorden aan de criteria betreffende de kwaliteit, de dienst, de leveringstermijnen die het cliënteel verwacht.

– Je draagt je expertise over en geeft advies over dossiers met een belangrijke financiële en/of juridische insteek op basis van je technische en juridische kennis en je ervaring op het terrein teneinde de interne klant de terzake dienende informatie te verstrekken en hem/haar zodoende te ondersteunen bij het nemen van beslissingen.

– Je treft maatregelen op korte of middellange termijn om een dienstverlening te garanderen op basis van de Key Performance Indicators (KPI) en van de analyse van de rapporteringen.

– Je bevordert en stimuleert het uitwisselen van gegevens tussen de interne medewerkers en je verspreidt/ communiceert de informatie van de directie om eenieders kennis te laten renderen en zo de kwaliteit van de geleverde dienst te verbeteren.

– Je legt de doelstellingen vast, evalueert de medewerkers en werkt mee aan het wervingsproces om je met een goed presterend team te omringen.

– In functie van de aanpassingen in de reglementering stel je verbeteringen voor om je dienst efficiënter te organiseren. Je moedigt de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van processen en tools aan.

– Je stelt je ten overstaan van de andere diensten op als contact- en refertepersoon op organisatorisch vlak om het partnerbeeld te consolideren, in het bijzonder in verband met juridische aangelegenheden en hoofdzakelijk met openbare aanbestedingen.

– Indien nodig besteed je zaken uit aan externe specialisten, maar hou je tegelijk het beheer van de relatie goed in de hand om de adviezen die aan (interne en/of externe) klanten worden gegeven te optimaliseren en kwaliteits¬volle dienstverlening aan te bieden.

– Je stelt contracten met andere overheidsinstanties en allerhande contractuele documenten op, onderhandelt er zelf over of neemt deel aan de onderhandelingen erover om te komen tot juridisch stabiele en evenwichtige overeenkomsten die rekening houden met de belangen van de MIVB.

– Je werkt mee aan het opstellen van reglementeringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op vraag van divisies van de MIVB of van ministeriële Kabinetten om tot de gewenste resultaten en een optimale samen-werking te komen.

– Je helpt de tools voor het intern beheer van de juridische kennis die de MIVB nodig heeft, mee ontwikkelen en je voedt ze; en je moedigt het delen van die kennis aan.

– Je formuleert de antwoorden op parlementaire vragen en op acute juridische vragen en informeert de vraag-stellers daarbij op een correcte en consequente manier.

– Je ondersteunt de beheersorganen en streeft daarbij naar een optimaal en professioneel verloop met een hoge toegevoegde waarde.

 

Gevraagd profiel

– Master in Belgisch recht en gespecialiseerd in burgerlijk en bestuursrecht

– Solide ervaring als bedrijfsjurist

– Een eerdere ervaring met teambeheer is een pluspunt

– Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van Nederlands, Frans en Engels

– Zeer goede kennis van de wetgeving betreffende openbare aanbestedingen

– Beschikken over juridische expertise in bestuursrecht, specifiek betreffende openbare aanbestedingen

– Een algemene juridische cultuur hebben in burgerlijk, handels- en vastgoedrecht

– Een goede opzoeker zijn van feiten, met zin voor analyse en synthese

– Een kritische geest met goede oplossingsgerichtheid

– Goede contactvaardigheden hebben, onpartijdig zijn, vertrouwelijkheid respecteren

 

Ons aanbod

– Een gevarieerde en boeiende job in een dynamische en aangename sfeer.

– Een aanbod interne en externe opleidingen ontwikkeld op maat voor onze medewerkers.

– Een loon in verhouding tot uw verantwoordelijkheden en echte doorgroeimogelijkheden.

– Competitieve extralegale voordelen: maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, 35 dagen betaald verlof per jaar, gratis abonnement voor de netwerken van de MIVB, TEC en De Lijn (ook voor echtgenoot en kinderen), 75% korting op woon-werkverkeer per trein, enz.

 

Onderneming

Met meer dan 8.000 medewerkers is de MIVB de grootste werkgever van Brussel en speelt een cruciale rol in de mobiliteit van de hoofdstad.

De modernisering van de metro, de uitbreiding van het tramnet of de bouw van nieuwe stelplaatsen zijn maar een paar voorbeelden van de boeiende projecten waarvoor de MIVB op zoek is naar enthousiaste medewerkers.

Een waaier van 300 verschillende beroepen waar diversiteit centraal staat, dat is wat de MIVB je te bieden heeft.