Maatschappelijk Assistenten werfreserve – Niveau B1-B3

 • Fulltime
 • Borsbeek
 • 1 jaar geleden geplaatst

Gemeente Borsbeek

Om het recht op kwaliteitsvolle maatschappelijke dienstverlening te verzekeren is het OCMW van Borsbeek continu op zoek naar maatschappelijk assistente (m/v)

 

Maatschappelijk Assistenten

werfreserve – Niveau B1-B3

 

Functie:

Het recht op maatschappelijke dienstverlening verzekeren, om mensen in staat te stellen:

 • een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid
 • om te gaan met problemen en verstoringen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving
 • hun noodsituatie op te heffen of te verbeteren

Uitvoerend, algemeen maatschappelijk werk zowel naar kansarmen als naar senioren onder leiding van het diensthoofd sociale zaken en rapportering aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en het Bijzonder Comité.

Verantwoordelijkheden:

 • verzekeren van de maatschappelijke begeleiding van personen en gezinnen met speciale aandacht voor budgetbegeleiding en tewerkstelling
 • met betrekking tot de problematiek die de cliënt aanbrengt:
 • verzorgen van intake
 • verrichten van sociaal onderzoek
 • stellen van de diagnose
 • opstellen van een hulpverleningsplan
 • aan de cliënt de beslissingen uitleggen die genomen zijn door de Raad/Bijzonder Comité
 • met betrekking tot het opzetten van een psychosociale begeleiding en verrichten van crisisinterventie: ondersteuning van de cliënt, de cliënt helpen bij het duiden van zijn problemen, stimuleren van de zelfredzaamheid, verzamelen en verstrekken van nuttige informatie over de hulpvraag
 • opzetten van preventieve activiteiten ter voorkoming van hulpvragen
 • opstellen van het sociaal verslag met advies voor de Raad en/of het Comité evenals de verdere afhandeling en opvolging van de dossiers (o.a. opmaken en uitvoeren van beslissingen, wettelijke registratie,…)
 • informeren en advies vragen aan het diensthoofd sociale zaken in verband met dringende steun aan een cliënt, met respect voor de hiërarchische lijn
 • tijdig en correct indienen van registratie ten behoeve van de subsidiërende instanties
 • cliënten adviseren over alle mogelijke rechten op sociale uitkeringen en financiële voorzieningen, eventueel met verdere bemiddeling
 • bemiddelen bij meer aangepaste diensten, voorzieningen en instellingen
 • bijbehorende werkzaamheden

Profiel:

Functieniveau: B1 – B3

Diploma: houder zijn van een diploma van maatschappelijk assistent(e)

 • kennis van de OCMW-wetgeving
 • grondige kennis van de wetgeving betreffende het recht op maatschappelijke integratie en de wet betreffende het ten laste nemen van steun verleend door de OCMW’s
 • grondige kennis van de sociale kaart
 • kennis van diverse methodieken en werkvormen met betrekking tot hulpverlening en veranderingsprocessen
 • goede beheersing van de schriftelijke taal
 • basiskennis PC toepassingen

 

Meer informatie aangaande functiebeschrijvingen, aanwervingsvoorwaarden

en selectieprocedure kan je vinden op de website www.borsbeek.be/vacatures of bekomen via jobs@borsbeek.org.

Interesse?

Geëngageerde bachelors met een diploma sociaal werk kunnen solliciteren

tot en met 1 mei 2016.

Mail je motivatiebrief, cv en kopie van je diploma naar jobs@borsbeek.org ofwel per post (poststempel geldt als bewijs) naar OCMW Raad, Lucien Hendrickxlei 17, 2150 Borsbeek.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar jobs@borsbeek.org

Solliciteer via webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook