Maatschappelijk assistent (m/v/x) voor de gesloten centra te Merksplas, Steenokkerzeel en Holsbeek van Dienst Vreemdelingenzaken

  • Fulltime
  • België

Website FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Je staat tijdens het verblijf van de bewoners in het gesloten centrum in voor hun individuele begeleiding en hun welzijn.

Als terugkeerfunctionaris:

  • Je bereidt de bewoners voor op hun verwijdering door middel van gesprekken.
  • Je begeleidt hen bij het aanvaarden van de beslissing tot vasthouding met het oog op verwijdering.

Als steunverlener:

  • Je luistert naar alle verblijfsgerelateerde problemen van de bewoner en je tracht hem hierin bij te staan.
  • Je zoekt in de mate van het mogelijke naar oplossingen, samen met de bewoner.

Als tussenpersoon:

  • Je treedt op als tussenpersoon tussen de bewoners en de verschillende instanties (advocaten, gemeenten, OCMW’s, DVZ,…).
  • Je kent de stand van zaken van de bewonersdossiers zodat je de bevoegde instanties bij kan staan in het nemen van verdere beslissingen.

Als deskundige in je materie:

  • Je blijft op de hoogte van de regelgeving en de specificiteit van de dienst om te kunnen voorzien in een omkadering voor je collega’s en de bewoners.
  • Je neemt deel aan het overleg m.b.t. je vakgebied, aan opleidingen om je kennis bij te schaven en je deelt jouw kennis met je collega’s.

To apply for this job please visit www.selor.be.