Leidinggevende financiële cel Stadsbeheer

 • Fulltime
 • Antwerpen
 • 2 jaar geleden geplaatst

Stad Antwerpen

Vaste job – A-niveau – Master – Allerlei (verschillende vacatures binnen 1 generieke selectie) – Financiën en economie – Leiding geven – Stad antwerpen
Antwerpenaars willen dat de stad hun geld slim beheert. Daarom zoeken ze een leidinggevende die de financiële cel van Stadsbeheer optimaal kan aansturen. Iemand die zorgt voor eenvormige werkprocessen en de correcte toepassing van financiële regels met het oog op een efficiënte boekhouding. Deze leidinggevende brengt ervaring mee alsook een analytische geest.

Wat doe je?

 • Je bent leidinggevende van de financiële cel van Stadsbeheer.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de verschillende afdelingen binnen Stadsbeheer. Zij komen bij jou met hun boekhoudkundige vragen rond de begroting en de uitvoering ervan.Je signaleert problemen en zoekt naar oplossingen. Je geeft advies, je kijkt na of begrotingscodes correct worden gebruikt, je spoort pro-actief problemen op, …
 • Je keurt de uitbetaling van facturen goed en volgt openstaande facturen op.
 • Je levert tijdig gegevens aan en bent in staat om trimestriële rapporten te interpreteren.
 • Je werkt mee aan het opmaken van de jaarlijkse begrotingsvoorstellen en –wijzigingen.
 • Je werkt mee aan de jaarrekening en meerjarenplanning.
 • Je hebt oog voor verbetering van de werking en van de dienstverlening van je financiële cel, merkt werkpunten op en doet voorstellen ter verbetering.
 • Je werk nauw samen met de financieel verantwoordelijke en de medewerkers van de cel boekhouding.
 • Je bent mede verantwoordelijk voor het optimalisatieproject m.b.t. de hertekening van de financiële processen binnen Stadsbeheer, zowel voor de financiële processen binnen je eigen afdeling als voor deze binnen de operationele afdelingen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de implementatie van het optimalisatieproject rond nieuwe financiële processen binnen jouw financiële cel. Je creëert een nieuw organogram en overlegstructuur binnen jouw bevoegdheidsterrein. Je past de taken, rollen en verantwoordelijkheden van je medewerkers hierop aan. Hierbij heb je bijzondere aandacht voor de continuïteit van de dienstverlening (o.m. de installatie van een doeltreffend back-up beleid).

Wat verwachten we van je?

 • Je hebt ervaring met leidinggeven. Je bezit zowel peoplemanagement skills als de capaciteit om een rechtlijnig beleid te voeren.
 • Je hebt kennis van financiële processen.
 • Je kan vlot samenwerken ook met medewerkers die niet thuis zijn in financiële materie. Ook zelfstandig werken schrikt je niet af.
 • Je bent een adviseur met een analytische geest en hebt affiniteit met cijfers.
 • Je bent vlot in het opmaken en interpreteren van rapporten.
 • Je bent een geboren organisator en durft beslissingen nemen.
 • Je stelt je flexibel op, werkt nauwkeurig en volgt je taken nauwgezet op.
 • Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad.

Deze vacature maakt deel uit van de algemene selectie voor Experten financiële functies.