Landmeter (m/v) voor de FOD Financiën

 • Fulltime
 • België
 • 3 jaar geleden geplaatst

Selor

 • Je wordt belast met de opmetingen en de schattingen van onroerende goederen:
  • Je stelt huurwaarden vast (schatting van de waarden van de goederen).
  • Je onderzoekt de verschillende informatiebronnen met betrekking tot de onroerende goederen die moeten worden geschat of opgemeten.
 • Je verwerkt de informatie uit de schattingen en de opmetingen en werkt de bestanden bij:
  • Je verkrijgt volledige informatie op basis van opmetingen van schattingselementen die afkomstig zijn uit vaststellingen ter plaatse en uit dossiers.
  • Je identificeert relevante informatie en zet deze om in een gestandaardiseerde en voor anderen bruikbare vorm (plannen, bestanden,…).
  • Je neemt deel aan de werkzaamheden op het vlak van de bijwerking van het kadastraal plan (de uitvoering van de topografische opmetingen, aanvulling en bijwerking van de topografische gegevensbanken).
  • Je verwezenlijkt de administratieve opvolging van de dossiers die je beheert.
  • Je maakt de documenten aangaande jouw opdrachten op.
 • Je verstrekt relevante informatie aan de verschillende gesprekpartners in het kader van de behandelde materies.
 • Om jouw opdrachten te kunnen vervullen zal je computerondersteunend tekenwerk (CAD) dienen te gebruiken.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon
Minimum aanvangswedde: 27.027,55 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
 • 26 dagen verlof per jaar
 • validatie van de relevante ervaring
 • mogelijkheid tot satelliet werk en telewerk

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.