Juristen (m/v/x) voor Brussel Mobiliteit

 • Fulltime
 • België
 • 1 jaar geleden geplaatst

Selor

 

 • U formuleert (schriftelijke en mondelinge) adviezen en doet aanbevelingen m.b.t. de toepassing en de interpretatie van de regelgeving in het behandelde domein.
 • U biedt een eenvormige juridische omkadering.
 • U werkt mee aan het opstellen en corrigeren van reglementaire teksten en ondersteunt het normatieve proces (voorbereiden, uitwerken van wetsvoorstellen en ontwerpen van koninklijke besluiten, opvolgen van de procedure voor de Raad van State, …)
 • U volgt de interessante ontwikkelingen in de rechtspraak op de voet om adequate en actuele adviezen en aanbevelingen te kunnen verstrekken. U doet voorstellen om de wetgeving aan te passen en werkt de bestaande interne regelgeving bij.
 • U ontwikkelt juridische werkinstrumenten (instructies, formulieren, syllabussen, standaardbeslissingen, …).
 • Voor het uitvoeren van deze opdrachten werkt u nauw samen met de productiediensten, de personeelsdienst en de externe instanties.
 • Samen met de andere diensten van de instelling beheert u de betwiste individuele dossiers.

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal (A101).

Loon

Minimum aanvangswedde: 36653,83 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • Mogelijkheid om een taalpremie te verkrijgen
 • maaltijdcheques van een waarde van €7/gepresteerde dag
 • hospitalisatieverzekering
 • tegemoetkoming in het abonnement voor trein en De Lijn/TEC (+/- 60%)
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding te verkrijgen(22 cent/km)
 • gratis MIVB abonnement
 • verscheidene sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer
 • buurtcrèche
 • eindejaarspremie
 • aangepaste werkuren
 • 35 verlofdagen per jaar