Jurist (m/v/x) voor de Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid (OISZ)

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

 • Je verleent advies (mondeling en schriftelijk) en doet aanbevelingen over de toepassing en de interpretatie van de reglementering in het behandelde domein.
 • Je zorgt voor een eenvormige juridische omkadering.
 • Je werkt mee aan het opstellen en verbeteren van reglementaire teksten en je ondersteunt het normatief proces (voorbereiding, opmaak van wetsvoorstellen en ontwerpen van Koninklijke besluiten, opvolging van de procedure voor de Raad van State,…).
 • Je volgt interessante evoluties in de rechtspraak op om accurate en actuele adviezen en aanbevelingen te kunnen geven. Je doet voorstellen van aanpassingen aan de reglementering en actualiseert bestaande interne
  reglementering.
 • Je stelt juridische werkinstrumenten op (onderrichtingen, formulieren, syllabi, modelbeslissingen,…).
 • Je zult je leidinggevende bijstaan in de uitvoering van die opdrachten en je zult nauw samenwerken met de productiediensten, personeelsdienst en externe instanties.
 • Je beheert de individuele dossiers in betwisting in samenwerking met de andere diensten
  van de organisatie.

De verschillende Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid kunnen de geslaagden consulteren in functie van hun openstaande functies (statutair en contractueel) en een bijkomende screening specifiek voor die functie organiseren. Afhankelijk van de functie kunnen er bijkomende vereisten gevraagd worden.

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 35.191,79 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

De voordelen kunnen variëren naargelang de specifieke Openbare Instelling van Sociale Zekerheid.

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis of voordelige hospitalisatieverzekering volgens het OISZ
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang te Brussel tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • werken in een aangename omgeving
 • 26 dagen verlof per jaar.