Jurist (m/v/x) voor de FOD Binnenlandse Zaken

 • Fulltime
 • België
 • 1 jaar geleden geplaatst

Selor

 

 • formuleert mondelinge en schriftelijke adviezen. Verder doe je binnen je vakdomein aanbevelingen over de toepassing en de interpretatie van de reglementering.
 • Je zorgt voor een eenvormige juridische omkadering.
 • Je draagt bij tot het tot stand komen en corrigeren van reglementaire teksten en biedt ondersteuning bij het normatieve proces (voorbereiding, opstellen van wetsvoorstellen en Koninklijke Besluiten, opvolging van de procedure voor de Raad van State, …)
 • Je volgt interessante evoluties op in de rechtspraak om zo nuttige en actuele adviezen en aanbevelingen te kunnen geven. Je formuleert voorstellen tot aanpassing van de wetgeving en actualiseert de bestaande interne reglementering.
 • Je werkt juridische werkinstrumenten uit (instructies, formulieren, syllabi, type-antwoorden,…).
 • Je beheert de betwiste interne dossiers in samenwerking met de andere diensten binnen onze organisatie.
 • Je controleert dossiers. Je controleert of de belastingbetalers de regelgeving specifiek aan je administratie correct hebben toegepast. Als je onregelmatigheden vaststelt, vraag je om toelichtingen of bijkomende documenten. In bepaalde gevallen ontmoet je de burger ter plaatse.
 • Je beheert en behandelt dossiers op een relatief complex niveau met het oog op het nemen van een beslissing die conform is aan de geldende reglementering.
 • Je krijgt veel informatie te behandelen. Om efficiënte en effectieve acties te kunnen ondernemen, zorg je ervoor dat je over exacte informatie beschikt, analyseer je deze en trek je adequate conclusies.
 • Je hebt contact met burgers, ondernemingen, collega’s. Soms moet je moeilijke gesprekken voeren, maar dankzij je degelijke dossierkennis, je inlevingsvermogen en je overtuigingskracht kan je je doel bereiken.

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als Attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 35.191,97 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof en 12 recupdagen per jaar
 • De FOD voert een actief beleid inzake telewerk en New Ways of Working.
 • Relevante ervaring uit de privésector kan erkend worden als anciënniteit