Jurist (m/v) voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je verzekert dat de reglementering met betrekking tot overheidsopdrachten gerespecteerd wordt in alle stadia van de procedures met betrekking tot werken, leveringen en diensten besteld door de HVW:

 • Je maakt bestekken op.
 • Je kondigt opdrachten aan en opent offertes.
 • Je stelt gunningsverslagen en gunningsbrieven op.
 • Je volgt de opdrachten op tot de definitieve oplevering.
 • Je behandelt geschillen.

Je verleent advies aan de directie en staat interne diensten bij:

 • Je raadt de gunningswijze aan.
 • Je zorgt dat de gekozen procedures overeenstemmen met de reglementering.
 • Je wijst op de consequenties van bepaalde beslissingen en gebeurtenissen (faillissement leverancier, ingebrekestelling onderaannemer, …).
 • Je verleent advies bij de kwalitatieve selectie van kandidaten.
 • Je formuleert adviezen met betrekking tot huur- en aankoopcontracten.

Je volgt de wijzigingen in de reglementering op en doet voorstellen voor het aanpassen van de werkprocessen.

Je wordt aangeworven via een voltijds contract van bepaalde duur (6 maanden) als attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA11. Na een positieve evaluatie wordt het contract omgezet in een contract van onbepaalde duur.

Loon
Minimum aanvangswedde: 35.191,79 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering (6 maanden na indiensttreding)
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • voordelig GSM-abonnement (6 maanden na indiensttreding)
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.