ITBT – Corporate Process & Information Management Auditor/Internal Business Consultant (m/v)

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Sibelga

BIJ WELKE DIENST KOM JE TERECHT?

De taak van de interne auditoren bestaat erin de Algemene directie en de bedrijfsorganen van Sibelga te ondersteunen bij het identificeren en objectief beoordelen van risico’s. Ze onderzoeken en evalueren de goede werking en de doeltreffendheid van de interne-controlemaatregelen. De interne auditoren werken onafhankelijk en hun aanpak is gericht op kwaliteits- en prestatieonderzoek.

In het kader daarvan wenst Sibelga de uitvoering van haar interne-auditbeleid toe te vertrouwen aan een ervaren kaderlid, dat rapporteert aan de Algemeen directeur.

 

Wat houdt de job in?

 • In samenspraak met de Algemene directie en de operationele departementen en op grond van een analyse van de risico’s en het strategische belang van de onderneming stel je het jaarlijkse auditplan op;
 • De Algemeen directeur, het Directiecomité of het Auditcomité, opgericht in de Raad van bestuur, vertrouwen je audit- en adviesopdrachten toe in verschillende – zowel technische als ondersteunende – deelgebieden van de onderneming. Je beoordeelt de verschillende soorten onderwerpen op een objectieve manier (entiteit, handeling, functie, proces, systeem of andere);
 • Op basis van de vaststellingen die je tijdens je opdrachten doet, bepaal en formuleer je aanbevelingen om de doeltreffendheid en de kwaliteit van de handelingen te verbeteren. Je volgt de uitvoering ervan op en ziet erop toe dat ze de verhoopte meerwaarde opleveren;
 • Je coördineert de externe audits (cf. ISO 9001-certificering, ISO 17025-accreditering);
 • Je neemt actief deel aan de ontwikkeling van de activiteiten van de interne audit binnen de onderneming, maar ook aan de interacties met andere activiteiten zoals het beheer van de processen en de voortdurende verbetering ervan.

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent in het bezit van een universitair diploma van het lange type, bij voorkeur een ingenieursdiploma;
 • Je hebt 2 tot 5 jaar ervaring in consultancy en/of audit op het vlak van verbetering van operationele prestaties;
 • Ervaring in de sector is een pluspunt;
 • Je denkt kritisch en je bent sterk in synthese, analyse en luisterbereidheid;
 • Je bent diplomatisch, psychologisch, empathisch en assertief;
 • Je bent tweetalig (Nederlands/Frans).

Om te solliciteren gaat u naar http://www.sibelga.be/nl/jobs →