IT Service Delivery Manager A2 (m/v) voor de FOD Financiën

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je bent als IT Service Delivery Manager verantwoordelijk voor de dienstverlening (‘Service Delivery’) op het vlak van ICT voor projecten van de eigen organisatie.

Je wordt hierbij gecoacht door de Service Portfolio Manager.

 • Je onderhandelt over de dienstverleningniveaus (‘Service Levels’) en definieert deze in overleg met de klant in SLA’s (Service Level Agreements). Je monitort de dienstverlening en zorgt ervoor dat er tegemoetgekomen wordt aan de afgesproken dienstverleningsniveaus;
 • Je volgt de kwaliteit op van de geleverde diensten om deze te optimaliseren en af te stemmen op de noden van de klant;
 • Je zet aan tot gerichte acties om de kwaliteit van de dienstenverlening voortdurend te verbeteren;
 • Je zoekt bij noodgevallen naar oplossingen en verzekert dat de vereiste ICT-diensten hersteld worden binnen de overeengekomen tijdspanne. Zo wordt de continuïteit van de werking van de organisatie verzekerd;
 • Je verzekert dat toekomstige ICT-noden van de organisatie tijdig overwogen, gepland en geïmplementeerd worden;
 • Je verzamelt, registreert, analyseert en rapporteert over de gegevens inzake capaciteit en beschikbaarheid;
 • Je optimaliseert de capaciteit van de ICT-infrastructuur om een kostenefficiënt en aangehouden niveau van beschikbaarheid te realiseren;
 • Je assisteert de Service Portfolio Manager om de beschikbare financiële middelen effectief en efficiënt te gebruiken bij het leveren van de ICT-diensten.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: 42.255,88 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, wedde met inbegrip van 2 jaar ervaring, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen:

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie,
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren),
 • voordelige hospitalisatieverzekering,
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer,
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart,
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding,
 • allerlei sociale voordelen,
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten,
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer,
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen,
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen,
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie,
 • glijdende werkuren in een 38-uren week,
 • 26 verlofdagen + mogelijkheid tot het valideren van vorige werkervaringen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland,
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten,
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.