IT-Architect (A2) (m/v) voor de FOD Financiën

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

IT-Architect (A2) (m/v) voor de FOD Financiën

FOD Financiën zoekt medewerkers die zich wensen te ontwikkelen in het domein van business en IT architectuur. Deze werving omvat zowel business architecten die zich bezighouden met de processen en diensten die de business entiteiten aanbieden, de applicatie architecten die een business probleem kunnen vertalen in een concreet ontwerp voor een applicatie architectuur, als data architecten die gegevens en informatie beheren.
Afhankelijk van de interesses en competenties van de kandidaat en de noden van de organisaties is het de bedoeling dat de architecten zich specialiseren in een domein van architectuur (business-, data & informatie- en applicatie architectuur) en, op termijn, de verantwoordelijk nemen voor hun domein van architectuur.

Jobinhoud

 • Als architect speel je een sleutelrol bij het tot stand komen van nieuwe IT applicaties of onderdelen. Je wordt betrokken vanaf het formuleren van behoeften tot en met de oplevering van de oplossing. Je hebt veel aandacht voor het schrijven en onderhouden van de ondersteunende documenten.
 • Je beheert de architectuur van je project van A tot Z, vanaf de vereisten in de business case tot en met de acceptatietesten en oplevering.
 • Je maakt een gedetailleerde behoefteanalyse en zoekt samen met de klant naar geschikte oplossingen en tekent hiervoor de architectuur uit; hiervoor communiceer je constant en verzorg je de interface tussen business en ICT.
 • Je verstaat de beheers- en beleidsprocessen en denkt mee met de procesverantwoordelijke om ze te vereenvoudigen en werkt samen aan de implementatie van de belangrijkste in de bedrijfs-toepassingen.
 • Afhankelijk van je oriëntatie (business architect, data & informatie architect of applicatie architect) gebruik je de modellen en methoden die nodig zijn om de architecturen in kaart te brengen en het ontwerp van nieuwe systemen te ondersteunen. Je waakt er hierbij over dat de ontwerpen coherent zijn met de architecturale principes en passen in de overkoepelende enterprise architectuur.
 • Je participeert in de organisatorische structuren die de kwaliteit van de architectuur bewaken (netwerk van architecten en Architecture board).
 • Je ondersteunt interne klanten bij de implementatie en het gebruik van instrumenten, systemen en toepassingen, ook voor beleidsinformatie en datawarehouse rapportering.
 • Je helpt mee de werking van de organisatie te helpen optimaliseren en verbeteren.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als IT-Architect (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon
Minimum aanvangswedde: 42.255,88 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een laptop
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
 • 26 verlofdagen per jaar
 • validatie van relevante ervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.